Igore, mohl byste v krátkosti charakterizovat Královu řeč?

Anglie - třicátá léta minulého století. Byla to velmi zvláštní doba. Po končící hospodářské krizi nastala konjunktura, která byla naplněna politickými čachry v boji o moc a prosazováním osobních zájmů na úkor skutečných potřeb společnosti. A stroj času neúprosně připravoval svět k válce. Situace ne nepodobná té dnešní. V této zvláštní rozjitřené době se pohybuje významný jedinec, který zoufale hledá své vlastní JÁ, víru v sebe samotného.

Lze hru popsat jednou větou?

Králova řeč je nejlepší nový dramatický text, se kterým jsem se za posledních deset let setkal. Také by ji mohl vystihnout citát Hala Urbana: „Jakmile přijmeme fakt, že život je těžký, začneme růst. Pochopíme, že každý problém je také příležitostí".

Text hry je napsaný na podkladě skutečných událostí a osob, že?

Ano, všechny postavy, až na drobné epizodní, jsou skutečně výraznými osobnostmi, které známe z Anglie třicátých let z politického a společenského dění této velmoci. V žádném případě se však nesnažím o vytvoření jakési historické hry. Jde především o výrazný lidský příběh dvou osobností, společensky od sebe značně vzdálených, které k sobě nalézají osobitou cestu.

Jak jste se ke Králově řeči vůbec dostal?

Budou tomu zhruba čtyři roky, kdy se mi do rukou dostal text v překladu Jitky Sloupové. Po prvním přečtení jsem na něj dostal okamžitě chuť. jen jsem čekal na příležitost.

Chystáte vůči původnímu textu nějaké úpravy?

Text je tak dokonalý, že to jsou pouze drobné kosmetické úpravy

Hlavní role vytvoří Pavel Hromádka a Pavel Majkus. Věděl jste hned, kdo bude hlavní role hrát?

Bez jasné vize o hlavních představitelích bych nikdy práci na této hře nemohl začít.

Spousta diváků určitě viděla Hooprův film z roku 2010. Jakou máte zprávu pro tyto filmové diváky, kteří budou srovnávat Královu řeč ve Slováckém divadle s filmem?

Sebelepší film, ověnčený několika Oscary, zůstává neměnnou konzervou. Divadlo je však živým organizmem, který se neustále vyvíjí a herec každý večer vede s divákem nový dialog, Pevně věřím, že to bude dialog přesvědčivý a úspěšný a "Králova řeč" tak nebude mojí "labutí písní" ve Slováckém divadle…

Hra vypovídá mimo jiné o moci lidského hlasu, o jeho vlivu na ostatní i na vlastní sebevědomí. Funguje to tak podle vás i v běžném životě běžného člověka?

To není jenom o koktání, kdy potřebuje hlavní představitel posílit své EGO. Pokud nebude divák zcela pasivní, vždy najde určitou inspiraci pro svoji 13. komnatu.

Koho jste si přizval ke spolupráci?

Téměř všichni - herci, výtvarníci, autor scénické hudby, dramaturgyně, technické složky a další jsou mými osvědčenými spolupracovníky. Pouze čtyři jména, s kterými se při práci na nové inscenaci setkávám, jsou nová: Barbora Nesvadbová, Tereza Hrabalová a manželé Peřestí. (kaj)

O čem je Králova řečHra americko-australského scenáristy Davida Seidlera vypráví o princi Bertiem, který se po smrti otce, anglického krále Jiřího V., a abdikaci krále Eduarda VIII., stává nečekaně králem. Země stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce. Jelikož se však Bertie potýká s vadou řeči, králova žena Alžběta mu domluví setkání s excentrickým terapeutem Lionelem Loguem, která má krále zbavit nepříjemného hendikepu. Po tuhém začátku se tito dva ponoří do neobvyklého způsobu léčby a časem mezi nimi vznikne nenarušitelné pouto. S pomocí Loguea, rodiny i vlády král překoná koktání a pronese zásadní řeč, která inspiruje a spojí anglický lid a posílí jeho národní sebevědomí.

Ačkoliv Královu řeč proslavil Oskarový stejnojmenný film z roku 2012, režisér novinky Igor Stránský se srovnávání s inscenací nebojí: „Na rozdíl od filmu je hra ostřejší v polohách vážných i v humoru a více akcentuje historické souvislosti léčby královy poruchy řeči," říká Stránský.

Původní divadelní hra začala vznikat už v 80. letech minulého století na základě deníkových záznamů Lionela Loguea. „Protože však nesměly být Loguovy deníky na základě přísného zákazu královny matky Alžběty během jejího života vydány, mohla být i hra dokončena až po roce 2002, kdy královna zemřela," prozrazuje dramaturgyně Královy řeči Markéta Špetíková. V hlavních rolích krále Bertieho a logopeda Lionela Loguea se představí Pavel Hromádka a Pavel Majkus. Premiéra je naplánována na sobotu 28. ledna od 19.00 hodin.