„Výchovné koncerty nemusí být spojeny jen se zážitkem něčeho ne příliš zajímavého, jak to máme mnozí z nás dospělých ve svých vzpomínkách uložené," řekla Slováckému deníku autorka a protagonistka představení Michaela Novozámská.

Hudební divadlo se podle jejích slov snaží, aby na koncerty děti vzpomínaly spíš s úsměvem a pocitem příjemného zážitku. Konkrétně v představení Povídejme si děti, které divadelníci dětem ze školek a prvních stupňů základních škol v Uherském Brodě zahrají, se pomocí tří pohádek vycházejících z dětské tvorby spisovatele a malíře Josefa Čapka a jeho knihy O pejskovi a kočičce, snaží dětem nenásilnou a zábavnou formou předat myšlenky, jež do svého díla citlivě Josef Čapek vepsal.

„Veselými písničkami, které každou pohádku doplňují, pak děti zapojujeme do spoluvytváření atmosféry koncertu. Děti, které jsme s tímto představením navštívili, si s námi vždy rády zazpívají," doplnila Michaela Novozámská. Písničky jsou podle jejích slov komponovány tak, aby je děti s pomocí účinkujících, i když je před představením neznaly, mohly zpívat.