Stěží by mohl být do Koreje vyslán lepší reprezentant naší kultury. Byť jde o těleso neprofesionální, amatérské, dosahuje profesionálních kvalit, ba dá se říci, že v řadě ohledů je předčí, což je zásluhou jak vedoucí a choreografky Laďky Košíková, i všeprostupující energie účinkujících, jejich pohybové kultury v harmonii s přirozeným naturelem. V pořadu nabídl Hradišťan čísla známá z pořadů čerpajících z lidové kultury Slovácka (Jízda králů, O slunovratu, Slovanské tance, Vojna), ukázky z tanečních projektů na hudbu Antonína Dvořáka (Slovanské tance, Moravské dvojzpěvy) a Leoše Janáčka (Rákoš Rákoczy), rekonstrukci tance podle velehradského cisterciáka Ch. Hirschmentzela i méně známou kreaci na hodové téma Stínání berana.

Ale došlo i na zážitky ze zájezdu – fotografickou sérii komentovali účastníci zájezdu – tanečníci, Laďka Košíková, Michal Stránský i starosta Vlčnova Jan Pijáček, důvtipně moderovaní Janem Gogolou. Konečná tečka byla pro mnohé emotivnější, než celé představení – s Hradišťanem se tímto vystoupením rozloučila dlouholetá primabalerina Marcela Hastíková. V tanečním kolektivu souboru strávila pětatřicet let.

Autor: Jiří Jilík