V úterý v podvečer ve sloupové síni archivu představí nejnovější badatelské výsledky vedoucí muzea ve Valašských Kloboukách Petr Odehnal, který podrobil zkoumání zlomek gruntovní knihy vsi Šanov z druhé poloviny 17. století. V regionu Bojkovska se bude pohybovat také bývalý ředitel uherskohradišťského okresního archivu Jiří Čoupek, jenž objasní existenci dědičného fojtství v sousedním Hostětíně. Z venkova do měst zavede posluchače uherskohradišťský historik Jan Zapletal. Ve svém výzkumu sledoval budování moderních obecně prospěšných zařízení, jako jsou nemocnice, vodovody či veřejné osvětlení, ve východomoravských městech na přelomu 19. a 20. století. A příchozí se mohou těšit také na Martina Marka, vynikajícího odborníka na baťovskou problematiku. Historik, který před nedávnem rozvířil debatu na téma využívání práce Židů koncernem Baťa v období druhé světové války, přiblíží své postřehy týkající se nově otevřené zlínské stálé muzejní expozice historie firmy Baťa.

Výsledky bádání jmenovaných i mnoha dalších historiků vycházejí v těchto dnech na stránkách třetího čísla historického časopisu Východní Morava. Sborník s výstižným podtitulem „dějiny - lidé - krajina" je společným dílem státních okresních archivů působících ve Zlínském kraji a kroměřížského pracoviště národního památkového ústavu. O kvalitě tohoto časopisu, který vychází od roku 2011, svědčí i to, že byl v letošním roce zařazen na prestižní seznam vědeckých (tzv. recenzovaných) periodik, sestavovaný radou vlády České republiky pro výzkum, vývoj a inovace. Ačkoli výběrem autorů udržuje vysokou odbornou úroveň, své čtenáře chce hledat nejen mezi historiky profesionály, ale snaží se přinášet atraktivní formou zajímavé informace všem milovníkům historie našeho krásného kraje. Kromě historických studií a drobných článků informuje o novinkách v regionální knižní produkci a také každoročně představuje jeden zajímavý historický dokument. Tím letošním je dosud prakticky neznámý plán města Uherské Hradiště z přelomu 18. a 19. století. Díky svému tajemstvím opředenému osudu dlouho unikal pozornosti historiků a teprve nedávno vystoupil alespoň částečně ze stínu jiných známějších vyobrazení metropole Slovácka.