V těchto výstavních prostorách Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati bude až do dvacátého února k vidění prezentace diplomových prací studentů Vysokého učení technického Brno, oboru průmyslový design.