V konzervativis­tické stati se prezident nevybíravým způsobem dotkl i primáše cimbálové muziky Hradišťan Jiřího Pavlici, který se prostřednictvím Slováckého deníku nezdráhal na Klausova slova zareagovat.

Jak byste zareagoval na ostré vyjádření pana prezidenta?

Pan prezident je zcela jistě dobrý ekonom, ale mému oboru nerozumí. A s člověkem, který se vyjadřuje k věci, o níž nemá přehled, nemá smysl diskutovat ani polemizovat. Tím to pro mě končí, nebudu s touto záležitostí nadále ztrácet čas.

Podle vás tedy takové jednání prezidentu republiky nepřísluší?

Hlava státu si nemůže dovolit takovým způsobem osočovat lidi a urážet je. Netýká se to jenom mě, ale hlavně profesora Halíka. To hlavě státu prostě nenáleží. Navíc pokud takovým vyjádřením podporuje velmi kontroverzního člověka s nacionalistickými tendencemi. Registroval jsem již mnoho pobouřených reakcí od lidí, kteří se vůči tomu ohradili.

Proč Václav Klaus spojil kritiku multikulturalismu právě s vaším jménem? Co ho k tomu vedlo?

Jsou to čistě osobní důvody. Víte, známe se už od dob vzniku Občanského fóra. Tehdy jsme mu s Hradišťanem hrávali na mítincích, když kandidoval v Severomoravském kraji. Párkrát jsme se tedy již viděli. Ten pravý důvod ale musím hledat v roce 2002, kdy jsem se spolu se Zdeňkem Svěrákem, Ladislavem Smoljakem či Michalem Vieweghem připojil k petici, která kritizovala prezidenta za to, že podpořil Vladimíra Želeného v jeho tehdejší kauze. Tam zřejmě budou příčiny Klausových výhrad. Z odborného hlediska však jeho vyjádření nemá žádnou hodnotu.

Jak byste tedy charakterizoval svůj vztah k lidové kultuře?

To je velmi těžké formulovat několika větami. Nejlepší bude odkázat na publikaci Hovory nejen o hudbě, která vyšla v nakladatelství Vyšehrad. Je to kniha hovorů, jež se mnou vedl Přemysl Rut. Snažím se být tolerantní ke všem druhům kvalitního umění a to je z publikace dostatečně zřejmé, včetně náhledu na můj vztah k lidové kultuře. Bystrý čtenář možná v knize najde i klíč k otázce, proč pan prezident nedávno takovým způsobem jednal.

Na jakých projektech momentálně „ničitel lidové hudby“ pracuje?

Na oratoriu pro velký symfonický orchestr a sbor. V současnosti také připravuji několik vystoupení, z nichž bych rád upozornil na Velkomoravský koncert. Ten by se měl uskutečnit 11. září v prostoru zamýšleného Velkomoravského náměstí u rozestavěného kostela Sv. Ducha ve Starém Městě. Hostem by měl být Spirituál kvintet, návštěvníky čeká i další překvapení, které však dopředu neprozradím.