Vzhledem k tématům letos převažovali renomovanější autoři a básníci starší generace.

Letos poprvé se program propojil s brněnským Měsícem autorského čtení, který hostil literáty z Běloruska, neboť na tuto pro nás nepříliš známou zemi se soustřeďuje brněnský literární festival tento rok.

Právě díky letošnímu zaměření na menšinové a méně známé kultury měli organizátoři radost, že mohli v Hradišti přivítat Davida Crystala, jednoho z nejvýznamnějších světových lingvistů a odborníků na Shakespeara.

To, že je velkým znalcem i milovníkem tohoto největšího dramatika všech dob, Crystal ukázal v úterý ve stanu ANPU, kde spolu se svým synem fundovaným přednesem představil slavnou knihu sonetů, tedy básní, které patří ve světě k nejpřekládanějším.

Crystalův syn Ben, anglický herec, přednášel sonety jak v soudobé, tak i alžbětinské angličtině. Literární zážitek umocnil svou hrou na loutnu Martin Celhoffer.

Poslední možnost zúčastnit se básnického večera budeme mít zítra. Večer bude ve znamení hudby skupiny Koistien. Tato kapela hrající alternative pop-folk vznikla v Brně ze studentů JAMU (Janáčkova akademie múzických umění). Jejich písně se pohybují na hraně mezi lehkou melancholií a zpěvnou dravostí.

Koistien se hlásí k odkazům popové i alternativní hudby s vlivy Depeche Mode, The Doors, Nicka Caeva či Davida Bowieho.

K atmosféře večera přispějete i vy, kteří se budete chtít s básnickými večery i celou filmovkou rozloučit vlastním autorským počinem, a dokázat si tak svou poetickou zdatnost.

„A protože jak známo, s koncem odpadají poslední zbytky napětí, ostychu a skrupulí a přichází uvolnění, lze očekávat, že takto pohodový bude i závěrečný básnický večer, k jehož zdaru v plné míře přispějete i vy,“ lákají milovníky literatury pořadatelé.

Večery literárních a básnických pořadů byly kombinací autorských čtení, recitace, povídání a hudebních vystoupení.

Tento druh doprovodného programu má na Letní filmové škole teprve pětiletou tradici.

I za tak krátkou dobu své existence si však dokázal získat řadu svých příznivců nejen mezi lidmi, ale i mezi samotnými literáty. Mnozí z nich se totiž od svého prvního vystoupení v Uherském Hradišti do slovácké metropole dodnes vrací a navazují na svá úspěšná vystoupení z předchozích ročníků Letní filmové školy.