Velkou část filmu štáb natočí na Modré, ve Velehradě a blízkém okolí. „Mohu potvrdit, že film se bude točit u nás. Nechci říct, jestli většina, nebo polovina, ale právě krajina našeho regionu bude výrazně zastoupena,“ uvedl starosta Modré Miroslav Kovářík. Právě v jeho katastru totiž leží kostelík, kterým v druhé polovině devátého století staroslověnština zněla. Jisté také je, že točit se bude na Slovensku, v Řecku a Itálii.

Film začne letos v květnu natáčet režisér Petr Nikolaev. Produkce slibuje napínavý příběh z 9. století, jednu z hlavních rolí má zahrát Roman Zach. Spolu s filmem vznikne pětidílný seriál s prvky dokumentu a dramatu pod vedením Davida Kočára.

Oba projekty mají podporu katolické i pravoslavné církve, které věrozvěsty uctívají. „Příběh Cyrila a Metoděje nebyl u nás dosud důstojně filmově zpracován, přestože jim vděčíme za mnohé. Jejich misie ovlivnila rozvoj křesťanství, kultury a vzdělanosti všech slovanských národů a položila základy české státnosti,“ řekl novinářům pražský arcibiskup Dominik Duka.

„Svatí bratři přeložili také první liturgie do slovanštiny. Jejich misie ovlivnila prakticky celou Evropu, a proto byli vyhlášeni jejími spolupatrony a apoštoly Slovanů,“ doplnil metropolita pravoslavné církve, vladyka Kryštof.

„Pro mě je to velmi zavazující úkol. Toto téma mě lákalo již dlouho,“ řekl Nikolaev, který chce vytvořit dílo historicky pravdivé i odvážné. Má více rozšířit povědomí o historických souvislostech. Vzorem pro zpracování tématu je pro režiséra styl Františka Vláčila. Diváci budou sledovat celý život Cyrila i Metoděje, jejich mise i strastiplnou cestu do střední Evropy, o niž požádal kníže Rostislav, i následný pobyt, překonávání pohanství, úspěchy i nejrůznější potíže. Film skončí vyhnáním slovanských učedníků. Přesto cyrilometodějský odkaz přetrvá navěky a podstatně ovlivní běh dějin na Západě i Východě.