Základní škola v Dolním Němčí je tak v regionu jediná, která etiku zařadila do osnov. Další nejbližší škola, kde etiku děti mladší patnácti let učí, je Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Informovala o tom Lubica Ježková, která právě etiku v Dolním Němčí vyučuje.

„Etickou výchovu jsme do vzdělávacího programu žáků šestých tříd zařadili vloni. Byl to vlastně nápad našeho pana ředitele. Děti v hodinách etiky dostávají prostor vyjádřit se, prezentovat své názory a hlavně se naučí mezilidským vztahům a obhajování dobra,“ prozradila Ježková, která kvůli výuce etiky absolvovala speciální kurz.

Podle pedagogů má předmět na základní škole nejblíže k občanské či rodinné výchově. „Cílem zavedení tohoto předmětu bylo obohatit vzdělávací program. Otázka chování je podle mého názoru v poslední době tak nějak na druhé koleji. I když existují samozřejmě učitelé, kteří tuto problematiku zahrnují i do učiva v jiných předmětech,“ vyjádřil se ředitel Základní školy Dolní Němčí Milan Kvasnička.

Dolněmčanská škola získala vloni na podzim desetitisícový grant od Nadačního fondu Josefa Luxe. Tyto peníze škola využila především na nákup potřebné literatury, které podle Ježkové není mnoho a je také dražší. Za peníze škola nakoupila také pomůcky a zaplatila pedagožce účast na konferenci v Praze na toto téma.

„Loňští šesťáci, kteří týdně hodinu etiky absolvovali v loňském roce, o tento předmět projevili zájem. Uvažujeme tedy, že bychom v budoucnu etickou výchovu zavedli i pro nižší ročníky. Podle zkušenějších kolegů z Čech je ideální učit etiku čtvrté, páté a sedmé ročníky. To je vyzkoušené,“ dodala Ježková. Podle její zkušenosti děti v hodinách nejvíce bavilo sebehodnocení a hodnocení druhých. Nyní se šesťáci chystají probírat své životní vzory.

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži etiku vyučují už téměř pět let. „Etickou výchovu se u nás učí studenti primy a sekundy, tedy jakoby žáci osmých a devátých tříd. Myslím, že tento předmět si u dětí získal velkou oblibu,“ uvedl ředitel kroměřížského gymnázia Štěpán Bekárek.

Šesťáci v Dolním Němčí jsou evidentně s hodinami etiky spokojeni. Lukáš Mikl řekl, že se v hodině doví, jak se chovat k lidem a ke společnosti. Podle Kamily Kovářové je etická výchova skvělá na výchovu a chování dětí vůči ostatním. Spokojená je i jejich spolužačka Karolína Martišová. „Naučíme se v etice spoustu zajímavých věcí, které jsme dosud nevěděli. Nejzábavnější jsou hry,“ uvedla.

Etika nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit. ⋌Zdroj: Wikipedie