Minule jsem psal o pozitivních změnách zákona o daních z příjmů, které se budou od 1. 1. 2008 týkat podnikatelů – OSVČ. Dnes popíšu některé důležité negativní změny.

Uznatelným nákladem již nebude sociální a zdravotní pojistné podnikatele. Tímto krokem se zákonodárce snažil srovnat podmínky se zaměstnanci, kteří budou platit daň z tzv. superhrubé mzdy.

Změní se podmínky pro zahrnutí finančního leasingu do daňově uznatelných nákladů. Doba nájmu bude muset být minimálně shodná s dobou odpisování majetku, u osobního automobilu se doba odpisování zvyšuje na 5 let, takže i minimální doba leasingu se zvýší na 5 let. Leasing uzavřený v roce 2006 se ještě bude po celou dobu trvání řídit starými pravidly a také osobní automobil zařazený v roce 2006 do obchodního majetku podnikatele se bude odpisovat postaru, tedy 4 roky.

Nebude už možno použít společné zdanění manželů. Tato změna byla částečně kompenzována zvýšením slevy na dani na manželku či manžela.

Co zajímá vás, zeptejte se na www.nizke–dane.cz

Přečtěte si také:

Co přinese novela zákona o daních z příjmů z pohledu OSVČ