V rozhovoru pro Slovácký deník se vyjádřil jak ke své fundovanosti v souvislosti s ředitelskou funkcí, tak například také k narážkám anonymních pisatelům na lidoveckou diktaturu v Uherském Brodě.

Do funkce ředitele Městské nemocnice s poliklinikou v Uherském Brodě nastoupíte až prvního března, už víte, kolikátým ředitelem v pořadí budete a kolika zaměstnancům byste měl šéfovat?

Historie nemocnice v Uherském Brodě není zas tak dlouhá. Jako člen dozorčí rady nemocnice jsem zažil oba předchozí ředitele. Tedy jak Stanislava Lečbycha, který zde působil od začátku vzniku nemocnice tak i jeho nástupce Ludvíka Hovorku, který zde přesně rok řídil nemocnici. Co se týká personálního obsazení, tak zde budu šéfovat 87 lidem.

A máte přehled také o tom, kolika lůžky nemocnice aktuálně disponuje?

K dispozici je 90 lůžek následné péče na třech odděleních.

V případě potřeby je možno dále zajistit šest sociálních lůžek, které slouží pro pacienty, kteří již déle nemohou setrvávat na zdravotním lůžku a nemá se o ně kdo postarat před umístěním do domácího prostředí nebo např. do domova pro seniory.

Myslíte, že jde o konečný stav, nebo máte ambici tento jejich počet navýšit?

V tuto chvíli se jedná o konečný stav, je to maximální kapacita v daných prostorách. Přes zimní období jsou lůžka plně obsazena, naopak v ostatních měsících v roce obložnost klesá.

Podle mých informací vás nemine celá řada investičních akcí. Tak například vás čeká vybudování nové vodovodní přípojky, opravy několika schodišť, rekonstrukce rozvodů teplé vody, přeložka části kanalizace, výměna střešní krytiny na pavilonu B a další. Neděsí vás trochu, že se rázem musíte přerodit na stavebního specialistu? Jaké vlastně máte s rozhodováním o podobných činnostech zkušenosti?

Těch investičních akcí je naplánováno skutečně hodně. Mým úkolem bude hlavně zajistit zdroje financování a naplánovat práce tak, aby to co nejméně pocítili naši pacienti. Samozřejmě mám z toho trošku obavy, protože nejsem stavebním specialistou. Dnes musí být na všechno vypracovány projekty, které dělají odborníci a také s těmi se budu radit o efektivitě navrhovaného řešení.

S jakou vizí nastoupíte do ředitelské funkce? Určitě máte své priority…

Pokud bych to měl shrnout jednou větou, tak mojí vizí je spokojený pacient a spokojený zaměstnanec. Dlouhodobým cílem zůstává poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče občanům našeho regionu. Musíme využívat co nejvíce lůžkový fond léčebny následné péče. Je potřeba personálně stabilizovat především lékařské pozice jak v lůžkové části tak v ambulanci rehabilitace. Vše jde ruku v ruce s ekonomickou stránkou provozu. Brodská nemocnice s poliklinikou je specifická také v tom, že zde působí spousta lékařů (ambulantních specialistů) v pronájmu, kterým chceme nabídnout dobré zázemí. Chci se zaměřit také na marketing a propagaci.

Napadlo vás někdy v dětství, že budete jednou šéfovat nemocnici? Čím jste chtěl být, když jste byl malý?

Nikdy mě to nenapadlo, že bych vedl nemocnici. Když jsem byl malý, tak jsem chtěl řídit kamion.

Kterého doktora jste se jako školák bál? Děsila vás více injekční jehla nebo to byly spíš zubařovy kleště?

Určitě nerad vzpomínám na zvuk vrtačky u zubaře. Jako aktivní sportovec v mládí jsem byl často pod rentgenem a v rukou chirurgů. Nyní mám to štěstí, že doktory téměř nevyužívám.

Pracoval jste doposud v Charitě, myslíte, že to byla dostatečná průprava na funkci ředitele nemocnice?

Myslím, že spoustu věcí, které jsem se v Charitě naučil, mohu uplatnit i při řízení nemocnice. Za to vděčím především svým kolegům a také svým nadřízeným. Nebylo to vždy jednoduché a potýkali jsme se také s různými problémy, které bylo třeba řešit. Je to hlavně o práci s lidmi.

Je vám 32 let, a někteří kritici tvrdí, že je to docela málo roků na pozici, kde je třeba i z věkového pohledu nasbírat co nejvíc zkušeností. Jak byste se ohradil vůči této výtce…

Dobrý manažer se pozná podle toho, zda se chce učit novým věcem a umí naslouchat svému okolí. Svůj věk vnímám spíše jako výhodu. Vše je o komunikaci a přístupu. Člověk se musí obklopit dobrými lidmi a věřím, že brodská nemocnice je plná těchto lidí.

Pokud byste mohl poradit nastupujícímu ministru zdravotnictví, jak resort zlepšit, které poplatky snížit, které zvýšit, které úplně zrušit, co byste mu doporučil?

České zdravotnictví potřebuje hlavně stabilizaci. Je potřeba řešit rozsah a strukturu sítě zařízení a také financování založené na dlouhodobé vizi.

Po Ludvíku Hovorkovi tedy bude ředitelem brodské nemocnice s poliklinikou opět lidovec. V diskuzi na webu pod článkem Brodskou nemocnici povede Ferdinand Kubáník, se jeden bezejmenný kritik rozhonil: „Broďané vzbuďte se, přece nebudete žít v diktatuře lidovců." Proč si myslíte, že je (a nejen v Uherském Brodě) takového křiku kolem členů KDU-ČSL, když usednou do některé z manažerských po­zic?

Je obecně známo, že v naší zemi žije více ateistů než lidí věřících. V roce 2013 jsme byli svědky návratu lidovců do poslanecké sněmovny, což se nikdy v historii žádné politické straně, která vypadla ze sněmovny, nepodařilo. Je pravdou, že v Uherském Brodě po komunálních volbách v roce 2010 vznikla nová koalice, v jejímž čele zasedl právě lidovecký starosta. To že KDU-ČSL je strana úspěšná, dokázala i volba senátora, kde v našem obvodě zvítězil Patrik Kunčar. Pokud se mám vyjádřit k volbě ředitele brodské nemocnice, tak jsem prošel tříkolovým výběrovým řízením. Výběrová komise byla složena jak z odborníků tak představitelů různých politických stran. To, že jsem vyhrál, je pro mne velikým překvapením a současně velkým závazkem. Do nemocnice nejdu dělat politiku, ale odvádět dobrou práci.

Pravda, naše společnost je v současnosti orientovaná natolik sekulárně, že se ani nelze divit některým až nevraživým výpadům vůči viditelným reprezentantům věřících, a to i na Slovácku, které ještě nedávno bylo „lidoveckou baštou". Přestože je ale náš region stále zřejmě nejkatoličtější částí České republiky, i zde mají pomalu navrch odpůrci křesťanských myšlenek. Myslíte si, že příčinou tohoto trendu je komerce, tedy životní styl orientovaný výhradně na spotřebu, nebo se do něj promítá ještě něco dalšího?

Teď to řeknu trošku v nadsázce: společnost dokáže tolerovat věřícím to, že se „zavřou za dveřmi kostela" a ať si tam žijí svoji víru. A teď k věci. Každý, kdo chce pracovat ve prospěch společnosti, dává svoji kůži na trh. Určitě je mnohem jednodušší anonymně kritizovat než přiložit ruku k dílu. I křesťané mohou být a jsou aktivními lidmi ve společnosti a nikdo nejsme bezchybní. Okolí ovlivňuje člověka velmi, je potřeba však mít dobré rodinné zázemí a zásady, které nelze překročit.

Myslíte si, že je naše společnost zralá na zrušení lustračního zákona?

Myslím si, že společnost dosud lustrační zákon potřebuje.

Pokud ne, tak z jakého důvodu je podle vás dobré ho ještě nechat účinkovat v praxi?

Je řada lidí, kteří nemají úplně jasnou minulost a ještě se na ně tento zákon může vztahovat. Až toto pomine, pak smysl zákona vyhasne sám.

Jste člen Rady města Uherský Brod, máte před sebou posledních devět měsíců v jejím působení, než vám spoluobčané na podzim vystaví účet v komunálních volbách. Za co si myslíte, že vaši práci po čtyřech letech pochválí?

Hodně se investovalo do infrastrukutry (cyklostezky, chodníky, silnice), zateplily se budovy, vznikl kruhový objezd u pivovaru, sídliště má nový vzhled, zrekonstruovala se dětská hřiště, nasvětlili jsme přechody, opravila se obřadní síň, využíváme v maximálně možné míře evropské dotace na různé projekty. Plánujeme další velké investice v podobě sjednocení městského úřadu do centra města rekonstrukcí budovy kachlíkárny, v letošním roce opravíme dvě největší náměstí (Masarykovo a nám. 1. Máje) a zahájíme akci Dopravní terminál. Zaměřujeme se na všechny části města od Havřic, přes Olšavu až po Těšov a Újezdec. Je toho nespočet, pokud bych měl všechno vypsat, tak by nestačil celý váš deník (smích). Zkrátka se sešla dobrá parta lidí, která má zájem pracovat a posouvat naše město kupředu.

Naopak akce Dopravní terminál se ne a ne rozjet, myslíte, že se jeho realizace (pokud jeho stavbu nezahájí na jaře) nakonec nestane černou můrou radniční koalice v Uherském Brodě?

To se nedomnívám. Celý proces přípravy byl velmi složitý a zahájení prací je prakticky za dveřmi. Tento projekt je podporován napříč politickým spektrem a všichni máme zájem na tom, aby se realizoval.

Ferdinandu Kubáníkovi je 32 let, vystudoval Univerzitu Tomáše Bati, obor finanční řízení podniku a veřejná správa. Devět let působil v Oblastní charitě Uherský Brod, kde zastával pozice ekonom a zástupce ředitele. Je ženatý a má jedno dítě. V mládí působil jako fotbalový brankář ČSK Uherský Brod a už jedenáct let je členem Orchestru Stanislava Sládka při ZUŠ Uherský Brod.

Související Brodskou nemocnici nově povede Ferdinand Kubáník