„V Muzeu J. A. Komenského se budou konat dvě hodiny školního vyučování se svačinovou přestávkou a skutečným školním zvoněním. Vyučovat se letos má ruština a přírodopis," uvedla mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká. O den později, v úterý 8. března čeká zájemce cestovatelské odpoledne v knihovně nazvané Na cestě do ráje, kde budou například promítat cestovatelské dokumentární filmy.

Ve čtvrtek 10. března v 19. 30 hodin se má v Ulitém Kafé konat komponovaný večer slova a hudby nad Komenského spisem Hlubina bezpečnosti nazvaný Otvírák na Komenského. Páteční program 11. března nese název CK komenSKY a týkat se má zájezdů a dovolených.

„Začátek bude patřit Bobu Kartousovi ze společnosti Eduin, který provede návštěvníky zeměmi Skandinávie, jejichž pedagogiku Komenský ovlivnil. Pak se mikrofonu ujme děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Kamila Veverková, která má připravenou přednášku o touze člověka poznávat svět a hledat a nalézat na něm svůj ráj," poznamenala Elen Sladká. Pak představí Muzeum J. A. Komenského své nejnovější přírůstky a poklady ze sbírky starých tisků. Po dalším programu vypukne v 19 hodin Velká plážová párty aneb zážitkový večer na fiktivní pláži. V sobotu 12. března se v Chrámu Mistra Jana Husa bude od 15 hodin konat děkovná ekumenická bohoslužba za život a dílo J. A. Komenského. Večer promítne kino Máj unikátní časosběrný snímek Chlapectví.

V neděli 13. března se bude v kině Máj konat odborná beseda, na níž Čeněk Rosecký z meditačního centra Ordějov seznámí zájemce se zákonitostmi, které mají vliv na chování dětí, žáků a rodičů a co je potřeba dělat pro to, aby se všichni mohli cítit bezpečně a spokojeně. „Skutečnou perlou na závěr letošních Dnů Komenského bude umělecký recitál Marka Ebena s varhanním doprovodem Tomáše Thona ve čtvrtek 31. března od 18 hodin ve farním kostele. V jejich podání vyslechnete myšlenky Komenského z knihy Labyrint světa a ráj srdce a přesvědčíte se, že jsou stále aktuální a živé," doplnila Elen Sladká.