Mezi vystavenými unikáty nechybí ani onen slabikář v originální podobě – s kresbou a věnováním od samotného autora. Návštěvník má také možnost setkat se s keramickými kachli, které Janeček vyrobil právě v Uherském Hradišti.

„Podařilo se nám nashromáždit skutečně zajímavé exponáty. V tak ucelenou kolekci jsme ani nedoufali. Přesto se to podařilo,“ uvedla galeristka Anna Frýbortová k výstavě, jež bude k vidění do 5. října.

První Janečkovy malířské pokusy měly nápadně expresívní polohu, ve válečné a okupační době běžnou pro většinu českých malířů. Od roku 1948 se Janečkovy práce proměňují do osobitého poetického stylu, někdy čerpajícího i z lidového malířství. Na počátku 50. let převládají realistické náměty, ale v silně dekorativní kompozici, od 60. let je realita převáděna spíše do znaků a kubistické prvky nabývají organičtějších forem.

Grafika tvoří významnou část uměleckého díla Oty Janečka. Dává přednost nejjednodušším grafickým technikám, zvláště pak linorytu, litografii a suché jehle. Nejraději pak se věnuje barevné suché jehle tištěné z jedné desky – v ní nemá konkurenci. „Suchou jehlu dělám od samého začátku a oblíbil jsem si ji proto, že nepotřebuju ani „kuchyň“ ani „laboratoř“. Stačí mít v kapse desku a jehlu. A pak – je to technika pravdy. Odhalí s naprostou jistotou, jak umíš kreslit,“ tvrdil Janeček.

Ota Janeček vytvořil od roku 1943 okolo 1000 grafických listů. Svou grafiku nikdy sám neregistroval a nevedl si o ní žádné záznamy. Také za svým podpisem jen výjimečně uváděl rok vzniku. Soupis jeho grafického díla nakonec sestavil až koncem 80. let Ladislav Loubal.