Bicykl využívá při cestě do zaměstnání hlavně v letních měsících, kdy šlape do pedálů po silnici s poměrně hustým provozem. „Ta cesta bývá někdy docela nepříjemná, a to hlavně v úseku od konce Slavkova po Dolní Němčí. Cyklistu na okraji silnice jsou řidiči osobních aut často schopni předjíždět i tehdy, pokud jim jede v protisměru jiný vůz,“ naznačuje Jankových rizika svého cyklistického cestování. Budoucí cyklostezka podle ní zvýší bezpečnost kolařů zásadním způsobem. „Jen aby ji už konečně začali stavět,“ dodává s obavami.

Ty jsou ale oprávněné spíše pro stavbu cyklostezky z Nivnice do Dolního Němčí. Tam totiž sice ještě před půl rokem existovala reálná šance ji začít budovat už v roce 2012, ale dnes je jisté, že se v příštím roce tento cyklostezkový úsek určitě stavět nezačne. Důvodem jsou průtahy při odkupu pozemků na nivnickém katastru, které následně znemožnily jednat o dotaci se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI).

„Uvízli jsme na mrtvém bodě při jednání s vlastníky pozemků. Zahájení stavby proto není reálné dříve než v roce 2013, možná až v roce 2014,“ smutně poznamenala starostka Nivnice Vladimíra Kaislerová.

Z hlediska přípravy stavby je v příštím roce spíše realizovatelná větev cyklostezky Dolní Němčí Slavkov. „Se Slavkovem jsme domluveni, že se na tuto akci připravíme i rozpočtově tak, abychom v případě odsouhlasení dotace mohli stavbu začít. A Státní fond dopravní infrastruktury většinou rozhoduje tak, že je do konce června jasné, jestli příslušnou dotaci přidělí. Pokud nám ji přiklepnou, jsme schopni po výběrovém řízení na realizátora stavby v srpnu začít,“ řekl starosta Dolního Němčí František Hajdůch. V jeho vesnici má cyklostezka začínat v lokalitě Rybníčky. Povede k mostu u křižovatky na Uherský Brod a Slavkov a dál po pravé straně silnice k hranici katastru obce po odbočku k usedlosti rodiny Halenčákovy. Tam začíná katastrální území Slavkova, kde má cyklostezka vést rovněž vpravo od silnice až k prodejně bazaru. „Časem by cyklostezka měla pokračovat až ke křižovatce k hotelu Karpaty, je ale otázkou, kdy to bude. Záleží na penězích,“ sdělil slavkovský starosta Libor Švardala.

Vzhledem k pokračující hospodářské a ekonomické krizi dnes není jisté, jakou částku uvolní na výstavbu cyklostezek SFDI. Pokud obce vychází z letošních pravidel, mohou počítat s tím, že od něj získají 65 procent celkové ceny. „V této chvíli má SFDI na budování cyklostezek v celé ČR nachystaných 150 milionů korun, jestli to tak ale bude za týden či za měsíc, to nikdo neví,“ krčí rameny Hajdůch.

Pět otázek pro starostu Dolního Němčí

Podle mých posledních informací je zahájení výstavby cyklostezky z Dolního Němčí do Slavkova reálnější než vybudování cyklostezkového úseku Nivnice Dolní Němčí?

Mezi Slavkovem a Dolním Němčím máme totiž vykoupené prakticky všechny pozemky, zatímco na Nivnicku ty majetkové vztahy vypořádané ještě nejsou. Proto tam teď ještě nelze vyřizovat žádost o dotační podporu a ani jinak tuto stavbu připravovat. Naopak Slavkov je trochu napřed a stihl si už zakomponovat cyklostezku do územního plánu, protože už má za sebou pozemkové úpravy. My (Dolní Němčí pozn. red.) na budoucí cyklostezkové trase ke Slavkovu máme kolem čtyřiceti majitelů, se kterými jsme v souvislosti s výstavbou cyklostezky na Slavkov už uzavřeli smlouvy. Zbývá jediná, která je před podpisem. Hned poté budeme moct vydat územní rozhodnutí… Z hlediska přípravy stavby proto je v příštím roce realizovatelná větev cyklostezky Dolní Němčí Slavkov. Úsek Dolní Němčí Nivnice určitě ne. Se Slavkovem jsme domluveni, že se na tuto akci připravíme i rozpočtově tak, abychom v případě odsouhlasení dotace mohli stavbu začít. A Fond dopravní infrastruktury většinou rozhoduje tak, že do konce června je jasné, jestli příslušnou dotaci přidělí. Pokud nám ji přiklepnou, jsme schopni po výběrovém řízení na realizátora stavby v srpnu začít.

Jaké parametry by měla dolněmčansko-slavkovská cyklostezka mít?

Délka dolněmčanského úseku je kolem 1300 metrů a slavkovského zhruba 1600 metrů. Na rozdíl od té do Hluku nebude cyklostezka ke Slavkovu betonová, ale asfaltová, protože tak ji Slavkovjané už měli vyprojektovanou. Šířka by měla být o půl metru větší než cyklostezka do Hluku. Bude tedy třímetrová. Opět také proto, že to tak měli naprojektované Slavkovjané, ale i z toho důvodu, že by měla v naší lokalitě Padělky sloužit k občasnému příjezdu majitelů ke svým záhumenkám. Povolovat to bude dodatková tabulka na značce s označením: Majitelům pozemků vjezd povolený. Konstrukce této komunikace bude taková, aby bez problémů udržela vyšší zátěž majitelů pozemků. V žádném případě to nebude průjezd z dolněmčanské lokality Rybníky směrem na Slavkov.

Do jaké výše se mají vyšplhat náklady a jakou máte představu o dotaci?

Projektově to vychází kolem 14 milionů korun, ale výběrovým řízením bychom tu částku mohli stlačit pod deset milionů. Z toho žádáme o 8,9 milionu dotace. O zbytek nákladů bychom se pak měli podělit z obecních rozpočtů.

Vzhledem k pokračující hospodářské a ekonomické krizi je poměrně nejisté, s jakou částkou bude možné pro příští rok počítat na výstavbu cyklostezek.

Vycházíme z letošních pravidel, kdy fond dával 65 procent celkové ceny. Nikdo ale neví, jak to bude a jestli tato cifra zůstane stejná. V této chvíli má Fond dopravní infrastruktury na budování cyklostezek v celé ČR nachystaných 150 milionů korun, jestli to tak ale bude za týden či za měsíc, to nikdo neví.

Přibližte prosím, jak bude fungovat kooperace a komunikace mezi oběma obcemi při realizaci výstavby cyklostezky?

Nositelem projektu je obec Dolní Němčí, která má zkušenosti se stavbou cyklostezky do Hluku. Ta spolu se Slavkovem založí smlouvu o spolupráci, kde jsou definovány vztahy mezi nimi. To znamená, my dostaneme peníze a Slavkov nám na ten svůj díl přispěje svými penězi, a až se dílo dokončí, my jim díl cyklostezky, který leží na jejich katastru, převedeme do majetku. Je to metodika vymyšlená na Fondu dopravní infrastruktury a jde spíš o rutinu.