Cílem projektu je zabezpečit ochranu ohrožených živočichů a rostlin.

Jedná se o soustavu chráněných území evropského významu Natura 2000. V kraji se mají nové celky vytvořit na ploše asi osmadvaceti tisíc hektarů. Zhruba dvaadvacet tisíc hektarů z toho zabírá samotná oblast Chřibů.

„Nebude se jednat o chráněné krajinné oblasti, ale o chráněná území. Rozdíl je hlavně v přísnosti podmínek. Tato místa budou do roku 2013 označena a zabezpečena. Zlepší se například péče o travnatý porost, údržbu stromů a zachování přirozených podmínek pro faunu i floru v těchto místech,“ vysvětlil náměstek hejtmana Zlínského kraje odpovědný za životní prostředí Vojtěch Jurčík. Podle něj to, že se z Chřibů stane chráněné území, nebude mít pro turisty žádné negativní následky. „Omezený přístup do lesa nebo podobné kroky Chřiby rozhodně nepotkají,“ doplnil.

Pozornosti si nebudou užívat pouze lesy a louky, ale také různé budovy. Například v Jankovicích stojí kostel, ve kterém hnízdí netopýři, a tak by se měla tahle stavba vyhnout jakýmkoli zásahům. Potvrdil to správce Lesní správy Buchlovice Zdeněk Zálešák. „To, že se Chřiby stanou chráněným územím podle Natury 2000, naši práci také nijak neomezí. Ale například Beskydy nebo Hostínské vrchy byly vyhlášeny jako ptačí oblast, a tak tam mají lesníci omezenou možnost hospodaření a také těžby,“ prozradil Zálešák. Podle něj mezi největšími skvosty Chřibů patří například dvě stě let staré duby.

„Běžně se v Chřibech vyskytuje mlok skvrnitý, strakapoud bělohřbetý nebo různé houby, mechy či hmyz a ptactvo. Nejvýznamnější místa Chřibů, kde by měl zůstat přirozený charakter, je Holý kopec, Budačina a Barborka,“ dodal Zálešák. Zachování přirozeného charakteru Chřibů vítají i milovníci přírody. Jedním z nich je sedmatřicetiletý Zbyněk Vašíček ze Starého Města. „Mám malé děti, dceru a syna. Alespoň dvakrát do měsíce vyrážíme do přírody. Děti chodí do lesa rády, ukazujeme jim různé stromy, ptáky a největší radost mají, když potkáme srnku. Jsem proto rád, že se přírodní oblasti budou ještě více udržovat tak, jak jsou, a nebude místo nich například dálnice,“ vyjádřil se Vašíček.