Jiří Pavlica působí od roku 1970 jako houslista v souboru Hradišťan a od roku 1978 až do současnosti je uměleckým vedoucím Hradišťanu.

Vedle koncertní činnosti se souborem se také orientuje na tvorbu pro divadlo, film, rozhlas a televizi. Vystupuje také v zahraničí a na festivalech a dalších kulturních projektech.

Jiří Pavlica je držitelem zlatých desek, platinové desky a řady ocenění. Obdržel například řád Sv. Cyrila a Metoděje, pamětní medaili Senátu, v roce 2011 se stal osobností Zlínského kraje a stal se také vítězem ankety Osobnost Moravy roku 2017. Kromě Hradišťanu se uplatňuje i v oblasti volné soudobé tvorby pro velká symfonická tělesa.

„Zlínský kraj cenu Pro Amicis Musae uděluje za skutečně významný přínos kultuře tohoto kraje a přínos Jiřího Pavlici je nezpochybnitelný. Proslavil svůj rodný kraj doma i za hranicemi naší republiky,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

Jitka Šuranská byla podle jeho slov významnou umělkyní s neuvěřitelnou energií a její odchod je stále čerstvý a bolestný.

„Její umělecký přínos si zaslouží ocenění,“ řekl hejtman Jiří Čunek, který rodině paní Jitky Šuranské předal Záslužné vyznamenání II. stupně.

Pro letošní rok bylo k ocenění PRO AMICIS MUSAE nominováno celkem osm osobností: Antonín Bařinka, Zdeňka Friedlová, Jiří Holík, Jiří Pavlica, Hana Pinkavová, Jaroslav Piškula a Blanka Rašticová.

Dále byla nominována Jitka Šuranská, zpěvačka, houslistka, propagátorka moravského folkloru a laureátka hudební ceny Anděl 2017, která zemřela v roce 2019.

Ceny PRO AMICIS MUSAE uděluje Zlínský kraj pravidelně od roku 2005. O výsledcích rozhoduje Komise pro posouzení návrhů k udělení ceny jmenovaná k tomuto účelu Radou Zlínského kraje.

V minulosti se držiteli tohoto ocenění stali například herec Boleslav Polívka, etnograf Karel Pavlištík, akademický sochař Otmar Oliva, spisovatel Josef Holcman nebo hudebnice Vlasta Grycová.