„V současné době připravujeme projekt. Výsledek by výrazným způsobem mohl změnit stávající vzhled této zóny. Opravíme chodník u hlavní silnice, vyměníme také částečně kostkový povrch cesty ke škole za asfaltový a novou podobu dostane i přilehlý chodník. Úprav se dočká také křižovatka u zdravotního střediska, která nahradí stávající retardér," vysvětlil bánovský starosta Zbyněk Král.

Novinkou bude rovněž zásadní úprava parkových ploch u autobusové zastávky ve středu obce, u kostela a tamní restaurace. „V těchto odpočinkových zónách přibudou lavičky a další mobiliář, aby mohly obyvatelům Bánova sloužit jako ucelený a vhodně vybavený prostor pro relaxaci," poznamenal Zbyněk Král..

Změna podoby návsi přijde na sedm milionů korun, přičemž devadesát procent této částky uhradí dotace z Operačního programu Životní prostředí. Stavební práce by mohly začít na jaře příštího roku a skončit by mohly do konce roku 2014.

Plány na opravu návsi a jejího okolí ocenil také jeden z obyvatel Bánova, Marek Mahdal.

„O tom záměru vím. Po pravdě řečeno, kosmetické úpravy vzhledu prostoru nebo instalaci nových laviček až tak za důležité nepovažuji, i když je dobře, že i změny tohoto druhu se uskuteční. Mnohem raději jsem ale za opravu chodníků a cesty kolem školky, které jsou v de- zolátním stavu. Tyto opravy by byly pro obec velmi nákladné a díky dotaci je nyní bude možné bez problémů provést," podotkl Marek Mahdal.