Autoři ojedinělé výstavy na Slovácku, Pavla Večeřová, Světlana Dvořanová a Bořek Žižlavský, jim připravili zajímavou procházku pestrým světem krojů a jejich součástmi, které se v Buchlovicích a Břestku nosily od konce 19. století po současnost.

„Obdivuji to množství nádherný krojů a krojových součástí, které v Galerii na půdě organizátoři výstavy shromáždili. Mě samotnou udivuje, jak staré a velmi kvalitní krojové součásti občané Buchlovic a Břestku na výstavu zapůjčili," planula nadšením Ludmila Tarcalová, etnografka a spoluautorka knihy Na paletě krojů. Ocenila atlasové, brokátové i ornátové kordulky, mušelínové přední zástěry,sukně s jemnými vzory pastelových barev, rukávky s úzkými krajkovými kastlemi či stojatý renesanční krejzlík a řadu dalších krojových pokladů.

„Nejvíce mě udivilo na sto padesát nádherných historických fotografií z přelomu 19. a 20. století. K fotografickým unikátů patří kolekce fotek z roku 1892 od známého národopisce a ředitele kyjovského gymnázia Josefa Klvani," popsala své pocity etnografka, která spolu s Pavlou Večeřovou a Bořkem Žižlavským připravuje publikaci o buchlovických krojích.

„Jaký bude její název, o tom rozhodneme, až budeme mít kompletní text knihy. Ta jistě přijde vhod všem těm, kteří se o buchlovickém kroji chtějí něco dozvědět, rádi jej na sebe oblékají, dobře se v něm cítí a budou ho umět propagovat a uchovávat pro další generace," uvedli Bořek Žižlavský s Pavlou Večeřovou.

Součástí expozice jsou podle nich i malby a kresby krojů například malířů Karla Žádníka a Vojtěcha Pernici. Nejstarším exponátem na výstavě je kopie akvarelu buchlovického kroje z roku 1814, jehož originál je uložen ve vídeňském muzeu.

S myšlenkou uspořádat výstavu Buchlovský kroj v proměnách času přišla Světlana Dvořanová. „Motivů, proč, bylo více. Nejsilnější byl asi ten, že jsem chtěla ukázat vývoj buchlovického kroje od konce 19. století až po současnost. Pro nynější mladou generaci není kroj denní potřebou, ale získali jsme jej jako odkaz, který máme uchovat pro další generace," vyznala se z lásky k buchlovickému kroji Světlana Dvořanová z Buchlovic, rodačka z Břestku, kde se zmíněný kroj také nosí.

„Nemáme žádné právo na to, abychom buchlovický kroj modifikovali a upravovali podle svého uvážení. Žel i k tomuto někdy dochází," upozornila Světlana Dvořanová.

„Výstava Buchlovský kroj v proměnách času bude v Galerii na půdě k vidění až do 15. května příštího roku. Expozici budeme průběžně doplňovat o další krojové součásti, fotografie a obrazy, ale budeme v ní pořádat třeba vázání šátků, přednášky o krojích a další doprovodné akce," prozradila Pavla Večeřová, vedoucí Československého kulturního centra Buchlovice.