Je uspořádána u příležitosti 550. výroční vzniku jednoty bratrské (1457) a bude otevřena duchovním Jiřím Polmou. Muzeum k výstavě vydává brožuru, v jejíž předmluvě autoři uvádějí: „Pokoušíme se v brožuře přehledně nastínit osudy jednoty od počátků až do jejího zániku, včetně snah o její obnovení či ideovou inspiraci moderních církví. Jsme si vědomi, že křesťanství je dnes již mnohému vzdáleno a často schází i základní povědomí o podstatě tohoto náboženství, neodlučně spojeného s evropským kulturním prostorem. Stejně tak jsou málo známy české církevní dějiny. Bez znalosti jednoho i druhého nelze porozumět tomu, proč jednota bratrská vznikla a stejně tak ani jejímu charakteru a přínosu. Proto jsme se rozhodli při příležitosti významného jubilea ji přiblížit ze dvou úhlů pohledu. “

Zajímavostí vernisáže bude i to, že v jejím kulturním programu vystoupí kytarista Vladislav Bláha, o jehož umu na koncertu v Londýně se pochvalně vyjádřil časopis Musical Opinion.