Vedle muzikantských čísel viděli diváci pásma Morena, Jablíčko, Zahradníci, Na pastvě, Špásy, Ševci a Veselice (kdy se představili i bývalí členové souboru). V závěru současné vedení ocenilo práci bývalých vedoucích a Světlovanu přišla poblahopřát spousta spřátelených souborů. V příjemné atmosféře pokračoval večer besedou i cimbálu.

Folklorní soubor Světlovan patří mezi nejstarší kolektivy v regionu. Svoji existenci datuje od roku 1953, i když první snahy o vznik jsou o dva roky starší, kdy Alois Kníchal založil Slovácký kroužek.

Původní název byl Taneční skupina Závodního Klubu Zevety Bojkovice, o rok později se připojili muzikanti a jako Světlovan soubor poprve vystoupil 25. září 1954. 

Na nácvik začali dojíždět manželé Pavlíkovi ze souboru Kopaničár, Jaroslav Pavlík převzal i post primáše muziky a jeho jméno nese kapela dodnes.

Důležitým mezníkem bylo zajištění komenského kroje, jehož zpracování po konzultaci s odborníky provedlo družstvo Slovač z Uherského Hradiště.

Ve Strážnici Světlovan vystoupil poprve v roce 1956, velkého úspěchu dosáhl v roce 1959, když v silné konkurenci zvítězil v krajském kole soutěže Lidové umělecké tvořivosti a v ústředním kole v Brně obsadil 2. místo.

Rok 1975: bojkovský kroj a vznik souboru Světlovánek

V šedesátých letech nastává určitá stagnace, činnost se plně podařilo obnovit v roce 1972, kdy se nácviku se ujala Jarka Zelená - Uherková, pomáhali Karel Pavlištík a Jan Miroslav Krist.

V roce 1975 byl pro soubor rekonstruován bojkovský kroj a o rok později došlo k významné události – založení dětského souboru Světlovánek.

K velkým úspěchům následného období patřilo bezesporu vystoupení Světlovanu v roli hostitele mezinárodního pořadu Mečové tance v lidové kultuře evropských národů a získání titulu Laureát Strážnice v roce 1983 za pásmo Honění Kuruců, které pro soubor připravil K. Pavlištík.

V těch letech vystupoval Světlovan na významných festivalech a slavnostech u nás a podíval se i do zahraničí (Bulharsko, Rakousko, Francie, Jugoslávie, Řecko a Německo).

Laureáta Strážnice získal znovu v r. 2006. I v dalších letech, kdy soubor vedla Jana Kahounová, dosáhl Světlovan řady úspěchů doma i v zahraničí (např. Slovinsko, Francie, Rumunsko, Makedonie, Alžír, Mexiko, Ekvador). Připojil se k němu mužský sbor Vavřineček.  

V současnosti pod hlavičkou Folklorního souboru Světlovan působí taneční složka, Cimbálová muzika Jaroslava Pavlíka (již 50 let), Mužský sbor Vavřineček (15 let), dětské soubory Malý Světlovan, Pitíňánek v Pitíně a Dřinky v Šumicích.