„Možná to zní trochu neskromně, ale já si myslím, že se podařila. Tak jako se každému oslavenci přináší k jeho jubileu nějaký dárek, tak my jsme ke stému výročí muzea dali sobě i široké veřejnosti stálou národopisnou expozici Slovácko," neskrýval radost ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec.

Hostům oslav stého jubilea, kteří dobře znali výstavu, jenž byla otevřena v roce 1972, a sloužila jim neskutečných čtyřicet let, než se její brány před bezmála dvěma roky zavřely, nabídla nová expozice hned při první možné návštěvě zajímavé srovnání, byť má obsahovou náplň jako ta předcházející, ovšem ve zcela novém architektonickém řešení.

Zbrusu novou multimediální expozice s názvem Slovácko si hned při první možné příležitosti nenechaly ujít stovky lidí.

„Obsahově je expozice členěna do několika okruhů, které jsou vzájemně propojené a navazují na sebe. Návštěvník se tak seznámí se způsobem života lidí na Slovácku prostřednictvím dokladů zemědělského hospodaření, bydlení, připomene si dochované i zaniklé rukodělné techniky," uvedla Marta Kondrová, jedna z autorek expozice a vedoucí etnografického oddělení Slováckého muzea.

Stěžejní část expozice tvoří podle jejího vyjádření prezentace lidového oděvu krojově rozmanitého regionu od horských oblastí Moravských Kopanic až po rovinné Podluží. V druhé části expozice se prolínají okruhy rodinného a výročního obyčejového cyklu od narození, přes svatební atributy až poslední chvíle člověka provázané s ročním koloběhem zvyků od masopustu přes Velikonoce, letniční obyčeje až k adventu.

„Nová expozice určitě upoutá i náročné návštěvníky. Věřím, že bude lákat do muzea nejen starší generaci, ale i děti a mládež," myslí si Dagmar Doleželová z Podolí.