ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

SENÁTNÍ VOLBY

2. - 3. a 9. - 10. října 2020
Senátní volby 2020 Kandidáti Obvod Karviná Radomír Prus
Komerční prezentace
Radomír Prus

Radomír Prus

Nezávislý kandidát. 

Narodil jsem se 20. května 1978 v Karviné, kde jsem vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Poté jsem nastoupil na vojenskou službu jako řidič a obsluha raket země-vzduch.

Už jako malý kluk jsem se naučil principům podnikání. Podnikat jsem začal ve svých 13 letech. Za své největší profesní úspěchy považuji zejména vybudování společnosti Exelsior Group na výrobu obalových materiálů a vývoj celosvětové technologie pro recyklaci PET lahví, strojírenské firmy Exelsior Engineering, která vyrábí komponenty i pro vesmírný průmysl. Dnes to je projekt HE3DA, který může změnit život nás všech k lepšímu. Letos v září otevíráme v průmyslové zóně František v Horní Suché jednu z nejekologičtějších továren na světě s názvem M.E.S. (Magna Energy Storage) na výrobu vysokoenergetických 3D akumulátorů HE3DA. Je to v pořadí patnáctá továrna, kterou jsem během své kariéry postavil a zprovoznil.
Zdroj: Archiv/Radomír Prus.
Na Karvinsku jsem za dobu svého podnikání investoval do místních firem a společností 2,5 miliardy korun. Tento nemalý objem financí, investic i práce napomohl výrazně zvýšit jeho atraktivitu. Mým cílem je přilákat do našeho regionu investice v celkovém objemu 1 miliardy euro.

Současně působím jako člen podvýboru pro vědu a výzkum Hospodářského výboru Parlamentu ČR, také jako člen dozorčí rady IHRC (Mezinárodní komise pro lidská práva). Byl jsem činný také coby mezinárodní pozorovatel v ústřední volební komisi při posledních prezidentských volbách na Ukrajině.

Pravidelně se účastním vládních a prezidentských diplomatických a obchodních misí do zahraničí. Jsem mluvčím a spoluautorem Manifestu IAV, který protestuje proti beztrestnému zneužívání státní moci vůči občanům a tyto zločiny dokumentuje.

V minulosti jsem zastupoval Českou republiku při úspěšném vyjednávání bezvízového styku s Taiwanem. V roce 2012 jsem úspěšně zastupoval naši republiku v Luxemburku při společném vyjednávání Evropské komise a Evropského účetního dvora o uvolnění tehdy zablokovaných 120 mld. korun.

Společnost HE3DA je zakládajícím členem Evropské bateriové aliance (EBA) pod vedením místopředsedy Evropské komise Maroše Ševčoviče. Se světově uznávaným vědcem Janem Procházkou jsme zakládajícími členy Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, která je ve světě jedna z nejuznávanějších.

Každopádně platí, že nejlepší investicí v životě je moje velká rodina. Jsem ženatý, mám 3 děti, 10 neteří a synovců a volný čas se snažím věnovat především jim.Zdroj: Archiv/Radomír Prus.
K mým velkým zálibám patří kromě florbalu, hokeje, tenisu a fotbalu také spolupráce s Alešem, Karlem a Milanem Lopraisovými. Stavba kamionu vybaveného bateriemi HE3DA je pro nás všechny obrovská výzva a zábava zároveň. Dakar bez emisí - to je náš cíl. Navíc mám v plánu tuto sezonu jet Rallye Dakar se svým bratrem. Usednu za volant doprovodného kamionu, abych nasbíral větší zkušenosti pro stavbu elektro kamionu. Ale moje absolutně největší vášeň je všechno, co souvisí s loděmi, s jejich stavěním i kormidlováním. Na mořích i oceánech mám už jako kapitán za desítky let naplaveno spoustu mil a tvrdím, že srdcem jsem námořník.
Zdroj: Archiv/Radomír Prus.
A proč jsem se rozhodl jít do politiky? Odpověď na tuto otázku, kterou v poslední době dostávám velmi často, je jednoduchá. Na budoucnosti karvinského regionu mi hodně záleží. Dospěl jsem k závěru, že nebudu jen pasivně přihlížet, ale budu aktivní a něco pozitivního pro můj rodný kraj dělat. Na každém kroku denně zakopáváme o nějaký problém k řešení. Jsem toho názoru, že lidé potřebují věřit v hodnoty, životaschopné a smysluplné kroky, které celé Karvinsko pomohou změnit v prosperující a moderní místo České republiky. Karvinsko navíc potřebuje silného mluvčího, který se ho zastane a nebude se bát riskovat. 

Problémů v našem regionu máme víc než dost. V současné době je to především strach lidí, že přijdou o práci. Jako investor a průmyslník se neustále zasazuji o to, aby finanční prostředky z evropských fondů byly uvolňovány na potřebnou a hlavně účinnou restrukturalizaci Karvinska.

Jsem přesvědčen, že se dá zamezit tomu, aby se lidé odsud stěhovali jinam. Mimochodem, moji předci i současná rodina máme v tomto regionu hluboké kořeny. Náš rod zde žije už dlouhých 150 let a nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být v budoucnu jinak.

Potřeba zachovat a vytvořit komfortní život pro jednotlivce i celé rodiny je rok od roku větší a intenzivnější. K tomu je samozřejmě nezbytné zajistit podmínky umožňující pohodlné a dostupné bydlení na úrovni dnešních standardů, dostatek bytových domů, kvalitní infrastrukturu, služby, obchody, ale občanům také nabídnout více možností relaxace a zábavy.

Je pravda, že náš region se bude ještě velmi těžce vyrovnávat s ukončením éry hornictví a těžkého průmyslu, ale ani na okamžik nepřestanu usilovat o to, aby byly realizovány nové strategické projekty, na jejichž tvorbě se již dnes aktivně podílím. Pracovníky z hornictví a postupně zavíraných dolů je podle mého soudu ideální zaměstnat v průmyslových zónách, třeba jako je František v Horní Suché. Moderní technologie jsou totiž klíčovou šancí pro nás všechny. Moderní průmysl s přidanou hodnotou je naše nejlepší investice na stáří.
Zdroj: Archiv/Radomír Prus.
Nebudu vyjmenovávat všechny problémy, které nás pálí. Víme o nich moc dobře. Osobně mě v současné době nejvíc rozčiluje nedostatečná ochrana a bezpečí občanů i majetku. Policie musí být víc vidět v ulicích, ale ne proto, aby šikanovala občany za rychlou jízdu a porušování nesmyslných předpisů, ale aby je chránila před kapsáři a drobnou kriminalitou. Zasadím se o efektivnější a úspěšnější výsledky v boji proti užívání drog a jiných omamných látek a jejich šíření mezi děti a mladé lidi. S drogovou a justiční mafií bojuji už teď a nebudu zakrývat, že mi to způsobuje spoustu potíží. Přesto to nevzdám!

V životě jsem se setkal doma i v zahraničí s řadou slušných a spořádaných občanů jiných národností, s lidmi odlišných kultur, hodnot i barvy pleti. Tři roky jsem žil v zahraničí s lidmi 42 národností a musel jsem se se všemi nějak domluvit, najít společnou řeč. V těchto nelehkých podmínkách se mi dokonce narodila moje nejmladší dcera. Podstatné je, že jsem se vždy snažil o vzájemnou úctu, respekt a toleranci.

Bezpečnost na Karvinsku je sice mimořádně složitá problematika, ale má řešení. Podpořím každou aktivitu a snahu vést konstruktivní dialog. Chci iniciovat uspořádání tzv. kulatého stolu, u kterého si dotčené strany dohodnou přesná pravidla soužití. A ta se musí samozřejmě ctít a dodržovat. Všichni bez rozdílu potřebují vidět, že zákony a ujednání platí pro všechny a že např. ten, kdo chodí do práce, se má lépe než ten, kdo se jí vyhýbá.

Každá lidská činnost, tedy i politika, se dá dělat slušně. A vůbec se k tomu nepotřebuje nějaká ideologie nebo stranický sekretariát. Stačí zdravý selský rozum, pokora a slušnost. Nejsem sice profesionálním politikem, ale nepotřebuji si nic dokazovat nebo se „zašít do tepla“ někde v Praze.

Jsem zvyklý hodně pracovat a pomáhat druhým. Vím, co chci a o čem mluvím. Nikdy nezavírám oči před problémy, ale rovnou je řeším. Hlavně při každé příležitosti a všude hájím zájmy řady schopných, sebevědomých a férových občanů z rodného Karvinska. 

Zadavatel: Radomír Prus
Zpracovatel: VLM a.s.

 

 

Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Slovácko - hlavní zprávy