ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

SENÁTNÍ VOLBY

2. - 3. a 9. - 10. října 2020
Senátní volby 2020 Kandidáti Obvod Karviná doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Komerční prezentace
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

Nezávislý kandidát s podporou Dobrá volba 2016 a KDU-ČSL

„Žiji a pracuji tady celý svůj život. Vím, co náš region potřebuje…….“
Narodil jsem se před 45 lety v Karviné, od svého narození až do dnešních dnů žiji v Petrovicích u Karviné, nyní i s manželkou Petrou a dcerami - dvanáctiletou Veronikou a šestiletou Emou. V Petrovicích jsem také navštěvoval základní školu. Po absolvování karvinského Gymnázia jsem pokračoval ve studiu na  Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Zde jsem také úspěšně absolvoval doktorské studium a posléze i habilitoval v oboru Ekonomie.

Můj profesní život je spojen s Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné Slezské univerzity, kde jsem nastoupil v roce 2000 a prošel si téměř všemi akademickými pozicemi od asistenta, přes odborného asistenta až po docenta. Od roku 2006 až do současnosti zde vykonávám funkci proděkana pro rozvoj a vnější vztahy, s přestávkou v letech 2008-2012, kdy jsem působil na pozici náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a strukturální fondy.

Vedle této velmi zajímavé akademické práce, působím aktivně již téměř 20 let v komunální a regionální politice. V letech 2002-2010 jsem vykonával v Petrovicích u Karviné funkci místostarosty obce. Na konci roku 2010 jsem byl zvolen do funkci starosty obce a tuto vykonávám do dnešních dnů. V letech 2008-2012 jsem působil na pozici náměstka hejtmana Moravskoslezského  kraje pro regionální rozvoj a strukturální fondy, v období let 2012-2016 jsem byl zastupitelem Moravskoslezského kraje. I při výkonu těchto funkcí jsem se snažil a i nadále snažím pracovat co nejlépe a být prospěšný, jak své obci, tak i svému regionu, se kterým jsem úzce celoživotně svázán a cítím tak za něj i určitou odpovědnost. Chci, aby i do budoucna Karvinsko vytvářelo dobré podmínky pro život, vzdělání i práci.
Zdroj: Archiv/doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
„I obce a města Karvinska musí mít v Senátu své zastání!“
Budu rád, pokud moji kandidaturu budete vnímat jako rozšíření nabídky výběru pro vaši volbu do Senátu o dalšího kandidáta, který se při svém rozhodování bude, tak jako doposud, řídit tím tzv. „selským“ rozumem a snažit se hájit zájmy karvinského regionu, jejich obcí a měst a samozřejmě především obyvatel, kteří zde žijí. Přitom bych chtěl využít nejen své znalosti a zkušenosti v oblasti školství, ale také s řízením největší obce v České republice, kterou Petrovice u Karviné jsou, či řízením Moravskoslezského kraje.

Právě zkušenost s vedením obce považuji za velmi důležitou, umožnila mi detailně se seznámit s potřebami a problémy, se kterými se jejich starostové dennodenně setkávají a které musí řešit, aby jejich obce a města dobře fungovaly a vytvářely dobré podmínky pro život svým obyvatelům. Díky starostování mám také možnost být neustále v kontaktu s lidmi a jejich názory na celou řadu důležitých problémů, se kterými se v běžném životě setkávají a co jim život komplikuje či otravuje.

Tím, že jsem měl možnost si projít i krajským zastupitelstvem a především funkcí náměstka hejtmana v letech 2008-2012, který měl na starosti regionální rozvoj a evropské fondy, velice dobře znám silné stránky i slabiny karvinského regionu. V tomto období bylo také Karvinsko v centru pozornosti krajské vlády a do obcí a měst přiteklo velké množství finančních prostředků, které se investovaly do zateplení, oprav a vybavení škol, karvinské i orlovské nemocnice, do oprav komunikací či podpory podnikání. Vůbec nejzajímavějším projektem, u jehož zrodu jsem měl možnost stát, bylo vytvoření v České republice jedinečného specializovaného pracoviště DIP a DIOP v nemocnicí v Orlové, které zde funguje do dnešních dnů. Troufnu si nesměle říci, že je možná jediným důvodem proč orlovská nemocnice i po nelogických a necitlivých zásazích současného krajského vedení ještě alespoň v nějaké okleštěné podobě vůbec existuje. Stál jsem také u zrodu myšlenky a zahajovacích prací při zřízení průmyslové zóny Nad Barborou v Karviné, která by mohla nabídnout až 2 000 nových tolik potřebných pracovních míst až bude docházet k útlumu těžby uhlí. O co víc se v posledních osmi letech mediálně o této zóně hovoří, o to méně se na ní pracuje. Velice mne mrzí, že se od roku 2012 dodnes nepodařilo při vytvoření zóny jakkoli pokročit. Určitě by byla významným přínosem pro zaměstnanost na Karvinsku.Zdroj: Archiv/doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Velice si cením i možnosti častého kontaktu s mladými lidmi a jejich názory na půdě univerzity. Přestože se jedná mnohdy o názory velice originální, jsou to pro mne o cenné názory na další směřování našeho regionu. Koneckonců mladí lidé jsou Ti, kteří jsou důležití pro budoucnost Karvinska a jeho prosperitu a je tedy důležité, snažit se o to, abychom se pokusili vytvořit v regionu takové podmínky, aby z regionu po vystudování z našeho regionu neodcházeli, naopak, aby zde viděli svoji perspektivní budoucnost a zakládali zde své rodiny.

„Chci, aby Karvinsko bylo prosperujícím regionem se spoustou spokojených lidí!“
Dlouhodobá restrukturalizace, kterou náš region prochází je spojena s nezaměstnaností a v konečném důsledku i odchodu především mladých lidí z našich měst a obcí. Vylidňování Karvinska potom vede k celé řadě dalších problémů, včetně nepříliš dobrých podmínek pro podnikání. Díky zásobám černého uhlí vytvářelo Karvinsko po mnoho let podmínky pro fungování těžkého průmyslu v celé zemi. To se muselo nutně odrazit do kvality životního prostředí v regionu. Nyní zásoby uhlí docházejí a je třeba řešit další směřování regionu. Přitom se Karvinsko neobejde bez zásadní podpory zbytku republiky. Jestliže v minulosti Karvinsko přispělo k rozvoji zbytku země, nyní je na čase toto našemu regionu vrátit. Stát se nemůže zříkat odpovědnosti za nápravu životního prostředí a poškozené krajiny, se kterou se i přes značné zlepšení v posledních letech díky iniciativě měst a obcí, zde stále setkáváme na každém kroku. Veškeré tyto věci, stejně jako skutečnost, že celý můj osobní i profesní život je spojen právě s Karvinskem a chci tady žít i nadále, se promítly do mého rozhodnutí kandidovat do Senátu a usilovat o další zlepšení života v tomto regionu. V případě, že bych získal ve volbách důvěru, budu se snažit o to, abych byl senátorem, který bude vidět a který bude nekompromisně hájit zájmy Karvinska a jeho obcí a měst a především potom jeho obyvatel. Koneckonců takto se snažím přistupovat už deset let i ke starostování v Petrovicích u Karviné.
Zdroj: Archiv/doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Pokud se chcete dozvědět více o tom, jaké jsou mé představy
o budoucnosti Karvinska, potom přijměte pozvání na mé webové stránky:
http://www.dobravolba2016.cz/volby-senat/lebiedzik.


Zadavatel: Dobrá volba 2016

Zpracovatel: VLM a.s.

Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Slovácko - hlavní zprávy