ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

SENÁTNÍ VOLBY

2. - 3. a 9. - 10. října 2020
Senátní volby 2020 Kandidáti Obvod Karviná Mgr. Radim Kravčík
Komerční prezentace
Mgr. Radim Kravčík

Mgr. Radim Kravčík

Česká pirátská strana

kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 75

KDO JSEM?
Jmenuji se Radim Kravčík, je mi 40 let a narodil jsem se v Karviné. Vystudoval jsem učitelství pro střední školy na Univerzitě Hradec Králové. Po vysokoškolských studiích jsem pracoval nejprve jako archivář ve Státním okresním archivu Karviné a poté až do loňského roku jako kastelán zámku Fryštát v Karviné. V uplynulém roce jsem úspěšně podnikl čtyřměsíční 3158 km dlouhou pěší poutní cestu z Karviné do španělského Santiaga de Compostela. V současné době podnikám v oboru cestovního ruchu a učím na střední škole.

Řadu let se aktivně zapojuji do společenského a kulturního dění v regionu. Jsem členem Kroužku krojovaných horníků dolu Gabriela, spolků Ultreia a S.O.S Karviná. Podílím se na udržování a rozvoji místních kulturních tradic a záchraně historických památek. Jsem autorem několika výstav a článků k historii zdejšího regionu, mj. jsem se autorsky podílel na publikaci „Karvinské hornické kolonie“ a poskytoval odborné konzultace Karin Lednické k její knize „Šikmý kostel“.

PROČ KANDIDUJI DO SENÁTU?
Na Karvinsku jsem prožil téměř celý svůj dosavadní život. Dobře znám jeho historii, vím o jeho slabých i silných stránkách, rozumím zdejším lidem i jejich problémům, které s sebou přináší každodenní život na Karvinsku.

Původní ekonomický model založený na těžkém průmyslu je v současné době nadále neudržitelný, a to jak ekonomicky, tak společensky. Karvinsko se dnes ocitlo na křižovatce, a já tvrdím, že historie není budoucnost. Současnou situaci vidím jako příležitost ke změně a rád bych se na této změně podílel a aktivně určoval její směr. Proto budu v Senátu iniciovat a podporovat transformaci Karvinska na region založený na průmyslu 4.0, moderním vzdělávacím systému, dostupné zdravotní péči pro každého a čistém životním prostředí.

Dále budu v Senátu podporovat legislativní návrhy, které přispějí k řešení společenských problémů, jakými jsou obchod s chudobou, exekuce, hazard, špatné životní prostředí a devastace kulturního dědictví. 

Zadavatel: Česká pirátská strana
Zpracovatel: VLM, a.s.

Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Slovácko - hlavní zprávy