ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

SENÁTNÍ VOLBY

2. - 3. a 9. - 10. října 2020
Senátní volby 2020 Kandidáti Obvod Pelhřimov Ing. Stanislav Mrvka
Komerční prezentace
Ing. Stanislav Mrvka

Ing. Stanislav Mrvka

Změna 2020

Bydlím v Jindřichově Hradci, je mi 67 let. Ve své dlouholeté práci ve státní i veřejné správě jsem měl neustále na paměti, že tato práce je služba veřejnosti a že občané očekávají, že vynaložím veškeré úsilí pro zabezpečování jejich potřeb. Méně mluvit, více pracovat a plnit sliby. Nepreferovat osobní zájmy, rozhodovat transparentně a být připraven poskytnout pomoc všem, kdo jí potřebují.

Od roku 2010 až do června letošního roku jsem vykonával funkci starosty okresního města. Jako starosta jsem se od počátku mimo svých povinností ve městě zajímal o regionální i celostátní politiku. Jedno volební období jsem byl zastupitelem kraje a jedno vykonával funkci neuvolněného člena Rady Jihočeského kraje. Několik let jsem pracoval jako předseda Euroregionu Silva Nortica. Tato práce mi umožnila poznat práci v samosprávě a zájmových organizacích v zahraničí a měl jsem možnost navázat spoustu potřebných kontaktů.

Čtyři roky jsem byl předsedou klubu starostů a primátorů a jsem členem předsednictva komory měst Svazu měst a obcí. V těchto funkcích jsem získal zkušenosti z komunální, regionální i celostátní politiky. Všechny tyto získané zkušenosti jsem připraven uplatňovat  ve prospěch Jihočeského kraje a senátního obvodu.

 Než jsem se v roce 2010 stal starostou, pracoval jsem na hejtmanství Jihočeského kraje na oddělení krizového řízení. Odpovídal jsem za řádné řešení všech krizových situací a jejich bezpečné zvládnutí. V tomto oboru jsem totiž měl a stále mám mnohaleté zkušenosti. 16 let jsem se jako vojenský záchranář podílel z funkce zástupce velitele a později velitele útvaru na likvidaci následků nejrůznějších druhů havárií a živelných pohrom.  Přitom jsem úzce spolupracoval jak se starosty měst a obcí, tak i se státními institucemi a občany. Poznal jsem současně, jak těžká je práce starostů, kteří musí čelit jak přírodním živlům, tak i nesmyslným administrativním překážkám. Pochopil jsem, že nejdůležitější povinností každého z nás je umět pomáhat v kritických chvílích, nepodléhat panice, rozhodovat se rychle, odpovědně a profesionálně.

Vždy je nejlépe sliby dokázat v praxi. Věřím, že to voliči v krajských i senátních volbách ocení.

Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Slovácko - hlavní zprávy