ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

SENÁTNÍ VOLBY

2. - 3. a 9. - 10. října 2020
Senátní volby 2020 Kandidáti Obvod Pelhřimov doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h. c.
Komerční prezentace
doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h. c.

doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h. c.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Lubomír Pána je politik, vysokoškolský pedagog a bývalý rektor vysoké školy. Zabývá se především veřejnou správou, regionální, celostátní i světovou politikou. V roce 1990 od února působil jako místopředseda Krajského národního výboru Jihočeského kraje, kde připravoval Jihočeský kraj na nové demokratické podmínky.

V uplynulých deseti letech byl za svoji praktickou činnost oceněn několika institucemi. Obdržel Medaili MŠMT 2. stupně, udělenou ministryní školství, mládeže a tělovýchovy (2010). Získal plaketu Policie ČR za dlouhodobý a významný podíl na prevenci kriminality a propagaci Policie ČR, udělenou policejním prezidentem (2011), Medaili Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, udělenou krajským ředitel HZS (2015), Medaili Krajského vojenského velitelství České Budějovice, udělenou ředitelem KVV (2016). Na VŠE v Praze Fakultě mezinárodních vztahů studoval doktorské studium politologie. Byl jmenován čestným doktorem (dr. h. c.) Národní univerzity v Kremenčuku (Ukrajina).

Lubomír Pána je znám jako kritik nekontrolovatelné migrace, Evropské unie a přemrštěného liberalismu. Své názory a zkušenosti zaznamenal v několika publikacích, nejvýznamnější jsou „Systémové aspekty veřejné správy“ a poslední dvě „Cesta ke svobodě národa“ a „Rozhovory – společnost, ekonomika, politika“.

Své politické ukotvení vidí především ve vlastenectví – v obraně zájmů naší země. Z tohoto důvodu je hlasitým kritikem dlouhodobého odtoku kapitálu z České republiky - ekonomické kolonizace naší země ze strany západních firem a nadnárodních korporací. S tím souvisí i roztříštěnost české politické scény a protistátní orientace českých médií, které jsou převážně v cizích rukou nebo v rukou oligarchů žijících v zahraničí.

 „Všichni se dnes bojí, aby média nebyla v rukou našich politiků. Nikdo se ale neptá, zda je v pořádku, když jsou média v rukou cizinců. Probuďme se. Cizinci nikdy nebudou hájit naše zájmy.“

Lubomír Pána hledá souvislost mezi neschopností našeho státu bránit své zájmy a liberálním myšlením naší společnosti. Zamýšlí se nad tím, zda je moc doménou vlád a občany volených politiků nebo se již přesunula na mocenské skupiny ovládající média, banky a mnohé politické neziskové organizace. Z tohoto důvodu odsuzuje liberalismus, který se významně obtiskl do naší polistopadové státnosti, včetně naší Ústavy. „Liberalismus je svoboda bez odpovědnosti – nikdo z vlivných ani mocných nemá povinnost hájit zájmy naší země. Naše státnost se tak ocitá na volném trhu a je zaprodána tomu, kdo nabídne nejvíc.“

Lubomír Pána je zásadně proti islamizaci Evropy. S konkrétními obavami se dívá na rozklad tradiční rodiny a Istanbulskou úmluvu. Proto chce manželství zakotvit do Ústavy České republiky jako svazek muže a ženy.

Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Slovácko - hlavní zprávy