ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

SENÁTNÍ VOLBY

2. - 3. a 9. - 10. října 2020
Senátní volby 2020 Kandidáti Obvod Strakonice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA
Komerční prezentace
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Občanská demokratická strana

nezávislý kandidát navržený Občanskou demokratickou stranou, ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.

Narodil jsem se v roce 1957 ve Strakonicích. Vystudoval jsem dětské lékařství na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy  v Praze, ekonomické vzdělání získal na Newton College, manažerské na Auburn University. Od roku 1983 pracuji ve strakonické nemocnici, nejprve jako dětský lékař, posléze náměstek pro léčebnou péči a od roku 2003 jako ředitel a předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. Nemocnice pod mým vedením v letech 2009 a 2019 zvítězila v anketě Nemocnice roku ČR. Kromě práce ve strakonické nemocnici jsem  souběžně s ní v letech 1996–2001 vykonával funkci primáře dětského oddělení Nemocnice Vimperk a v letech 2012–2016 místopředsedy Asociace českých a moravských nemocnic. Zasedám v Akademické radě Newton College, školské radě strakonické průmyslovky a jsem členem Dozorčí rady Unie zaměstnavatelských svazů. Celých 25 sezon jsem byl klubovým lékařem týmu extraligových strakonických basketbalistek a jsem členem výboru Tenis klubu Strakonice. V roce 2014 jsem se stal mistrem České republiky v tenisové čtyřhře mužů 50+.

Jsem ženatý, manželka pracuje jako vrchní sestra. Mám čtyři děti a čtyři vnoučata. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany.

Můj prácheňský region

Prarodiče pocházeli z Písku a Milevska. Rodiče lékaři odešli pracovat do Strakonic, kde jsem se narodil a získal středoškolské vzdělání. Po studiu medicíny v roce 1983 jsem nastoupil do strakonické nemocnice a působím zde do současnosti - posledních 18 let jako ředitel. Kromě nemocnice se věnuji i Dětskému centru Jihočeského kraje, což je zařízení pro děti, o které se jejich rodiče neumějí, nemohou nebo nechtějí starat. Ve Vimperku jsem zastával pozici externího garanta a primáře dětského oddělení nemocnice. Vodňansko i Blatensko znám především z doby, kdy jsem sloužil jako mladý lékař na dětských obvodech a při pohotovostních a víkendových službách na poliklinikách. Na Prácheňsku a v Pošumaví mám mnoho přátel, hlavně díky sportu, zejména basketu, tenisu a fotbalu. Relaxovat jezdím už 50 let na Vacovsko a Podlesí na rodinnou chalupu. Scházejí se tam i mé čtyři děti s rodinami. Protože jsem už čtyřnásobným dědečkem, bývá tam hodně veselo.

Proč Senát?

Po 38 letech práce ve strakonické nemocnici, z toho 18. rokem v pozici jejího ředitele, jsem se rozhodl kandidovat do Senátu. Respektive jsem jako celoživotní nestraník, který vyznává liberálně-konzervativní hodnoty, přijal výzvu jihočeské ODS a její nabídku, abych do Senátu kandidoval. Kandiduji coby nestraník především sám za sebe!

V Senátu bych rád hájil oblast, ve které mám co nabídnout. S mými spolupracovníky jsme strakonickou nemocnici personálně i přístrojově výrazně posunuli. V letech 2009 a 2019 dokonce nemocnice zvítězila v celostátní anketě, která sleduje spokojenost pacientů, motivovanost zaměstnanců a finanční zdraví organizace. Stali jsme se tak nejlepší nemocnicí v České republice. Rád bych i v Senátu prosazoval zachování sítě ekonomicky zdravých nemocnic se skvělými zaměstnanci. Protože jen spokojený a motivovaný zdravotník je předpokladem spokojenosti pacienta..

Díky moderní zdravotní péči a dobrým životním podmínkám populace stárne, přibývá seniorů. Někteří jsou ve vysokém věku odkázáni na pomoc druhých a často i ústavní péči, jejíž kapacita je ale nedostačující. Proto budu v Senátu prosazovat posílení sítě sociálních zařízení, včetně terénních a odlehčovacích služeb. Také proto strakonická nemocnice umožnila rozvoj domova Kotva pro klienty s Alzheimerovou nemocí a Domácího hospice sv. Markéty přímo ve svém areálu. Za důležité považuji, aby v regionu zůstávali mladí lidé, kteří zde najdou dobré podmínky pro profesní i rodinný život. Proto jsou nutné investice do infrastruktury, cestovního ruchu, regionálního školství, sportu a ochrany přírody.

Jsem zvyklý hledat řešení i v situacích, kdy ostatní říkají „to nejde“. Jako ředitel jsem vždy hledal příležitosti pro rozvoj nemocnice, jako senátor bych v tom rád pokračoval i pro náš region.

Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Slovácko - hlavní zprávy