ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

KRAJSKÉ VOLBY

2. - 3. října 2020
Komerční prezentace
Volební program

Volební program

Pro krásný kraj - Hlas nezávislých osobností!

Kdo jsme?
Koalice Pro krásný kraj je středopravé sdružení nezávislých osobností zastřešené demokratickými stranami ODA, SNK-ED a HLAS. Jsme lidé, kteří již v životě něco dokázali. Máme za sebou své firmy, úspěšnou komunální kariéru a osobní příběhy. Nyní chceme své zkušenosti přenést do veřejného života. Nebude vhodnější doba! Náš kraj potřebuje v této době, po pandemii, silné osobnosti a nové myšlenky. Pro krásný kraj chce být aktivní nejen v pomoci vrátit život v kraji do stavu před pandemií, ale především využít příležitost k restartu ekonomiky a k dalšímu rozvoji MSK.

Proč to děláme?
Máme zkušenost, že úspěchu lze dosáhnout poctivou každodenní prací. Věříme, že lidé chtějí slušné a férové jednání s respektem k právu a demokracii. Chceme zefektivnit správu rozpočtu kraje. Dotace mají sloužit občanům, né oligarchům. Pak bude možné podpořit živnostníky, malé a střední podnikání, učňovské školství či farmáře. Pak může být zdravotnictví dostupné všude, správa kraje digitalizovaná a cestovní ruch znovu nastartovaný. Konkrétní kroky, jak chceme zefektivnění dosáhnout, naleznete v našem programovém prohlášení.

 • ŽIVOT A BUDOUCNOST V KRAJI
  · Snižování byrokracie pro občana pomocí digitalizace – ať se nám v kraji žije lépe
  · Bezpečná doprava a opravené komunikace II. a III. třídy.
  · Modernizace kraje, podpora bezodpadové (oběhové) politiky a harmonický rozvoj vzhledu měst.
  · Turistický ruch po celý rok – dostaneme náš krásný kraj na turistickou mapu Evropy.
  · Reprezentace kraje ve vládě a využívání zákonodárné iniciativy.
 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  · Řešení sucha, strategická opatření proti suchu a povodním
  · Fotovoltaika patří na střechy, ne na pole
  · Revitalizace kalů, opuštěných dolů a harmonizace krajiny
  · Boj s kůrovcem – výsadba pestrého lesa
  · Ekologická likvidace odpadů a vlastní spalovna jen pro odpady kraje – stopka dovozům
 • ŠKOLSTVÍ, SPORT A KULTURA
  · Podpora učňovských studijních oborů s přímou návazností na průmysl kraje
  · Výchova a propojení studentů a zaměstnavatelů již během studia
  · Více financí pro rozvoj lokálních sportovních klubů a spolků
  · Podpora pohybu dětí a mládeže, výstavba nových sportovišť, hřišť, inline stezek aj.
  · Rozvoj kultury kraje a podpora kulturních akcí propagující kraj
 • ZDRAVOTNICTVÍ
  · Kvalitní zdravotnictví v kraji – špičková pracoviště nemusí být jen v Praze a Brně
  · Dostupné zdravotnictví ve všech místech kraje (zubaři, obvodní lékaři)
  · Zastavíme zavírání nemocnic v našem kraji
  · Rozvoj eHealth (telemedicíny) - méně času v čekárnách u lékaře
  · Strategické řízení zásob zdravotního materiálu a jeho správa v kraji
 • PODNIKÁNÍ
  · Pomoc při restartu malým a středním podnikům po pandemii
  · Aktivity vedoucí k vytvoření nových pracovních míst, řešení rostoucí nezaměstnanosti
  · Řešení soběstačnosti kraje, podpora lokálních firem, malých farem, zemědělců a řemeslníků
  · Snižování byrokracie pro podnikatele pomocí digitalizace a otevřenému přístupu kraje
  · Rozvoj průmyslu 4.0 tj. robotizace/automatizace a podpora start-upů
Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Slovácko - hlavní zprávy