ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

KRAJSKÉ VOLBY

2. - 3. října 2020
KDU-ČSL

KDU-ČSL

Kompletní seznam kandidátů

1. Mgr. Jan Grolich, 36 let, starosta obce

2. Ing. Roman Celý, 46 let, místostarosta města

3. Mgr. Vojtěch Pospíšil, 44 let, starosta obce

4. Ing. Jan Zámečník, 35 let, finanční ředitel

5. Ing. Jiří Němec, 49 let, soukromý zemědělec, místostarosta obce

6. PhDr. Jiří Horák Ph.D., 36 let, starosta města

7. Ing. Bc. Anna Hubáčková, 63 let, senátorka

8. Mgr. Richard Zemánek, 52 let, místostarosta města

9. Marie Kousalová, 60 let, starostka obce

10. Ing. František Hasoň, 49 let, 1. místostarosta města

11. Mgr. Zdeněk Juránek, 39 let, místostarosta města

12. Ing. Josef Uhlík, 57 let, starosta obce

13. Ing. Miroslav Zborovský, 40 let, starosta obce

14. Jan Šmídek, 40 let, ředitel Institutu pro křesťansko-demokrat.politiku

15. Mgr. Jiří Mihola Ph.D., 48 let, poslanec, vysokoškolský učitel

16. Mgr. Jan Šenkýř Ph.D., 33 let, starosta obce

17. Mgr. Dagmar Hamalová, 51 let, muzejní pracovnice, zastupitelka města

18. Mgr. Miroslav Prchal DiS., 40 let, ředitel Girasole, z. s. Hustopeče, místostar. obce

19. MUDr. Pavel Jajtner MBA, 46 let, lékař, zastupitel města

20. Mgr. František Boček, 55 let, živnostník, nemocniční kaplan, člen rady města

21. Ing. Stanislav Juránek, 64 let, poslanec

22. Mgr. Renata Smutná, 57 let, starostka města

23. Mária Staňková, 41 let, dula, zřizovatelka a ředitelka rodin. centra MAJKA

24. Ing. Vlastislav Drobílek, 56 let, starosta města

25. Martin Valihrach, 34 let, soukromý zemědělec, vinař

26. Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer, 43 let, ředitel gymnázia, sbormistr Scholy brněn. mládeže

27. Ing. Zdeněk Nekula, 50 let, starosta obce

28. Tomáš Kříž, 36 let, starosta obce

29. Mgr. František Ostrý Ph.D., 33 let, učitel, sbormistr, zastupitel obce

30. Mgr. Ladislav Ambrozek, 50 let, místostarosta města

31. Ing. Marie Jedličková, 63 let, místostarostka města

32. BcA. Marcela Jelínková DiS., 27 let, učitelka na ZUŠ

33. RNDr. Kateřina Sukačová Ph.D., 46 let, vědecká pracovnice, odbornice na vodu

34. Bc. Jana Filipovičová, 49 let, starostka obce

35. Roman Hybler, 52 let, starosta městyse

36. Mgr. Terezie Zatloukalová, 40 let, středoškolská pedagožka

37. Ing. Marie Kozáková, 59 let, starostka města

38. Mgr. Jaroslav Suchý, 49 let, radní města Brna, učitel angličtiny

39. Ing. Pavel Berka, 48 let, inženýr chemie

40. Ing. Michal Škvařil, 54 let, živnostník

41. Bc. Štěpán Juránek, 30 let, trenér, pedagog

42. František Smetana, 61 let, starosta obce

43. Petr Vybíral, 36 let, zastupitel města Rosic a vedoucí pracovník v IT

44. Zdeněk Dvořák, 45 let, starosta obce

45. Pavel Mezuláník, 52 let, starosta obce

46. Ing. Antonín Crha, 59 let, starosta městské části Brno-Bohunice

47. Mgr. Josef Levek, 58 let, starosta obce

48. Mgr. Bc. Petra Komárková Ph.D., 43 let, zřizovatelka a ředitelka ZŠ Krymská

49. Mgr. Tomáš Pavlík, 44 let, učitel

50. Marek Venuta, 43 let, soukromý zemědělec, organizátor Pochodu pro život

51. Bc. Jan Grabec, 32 let, vedoucí vinic

52. David Řepa, 22 let, místostarosta městské části Brno-Komín

53. Ing. Vladimír Kalivoda, 63 let, bývalý starosta obce, předseda svazku obcí

54. Tomáš Koráb, 43 let, obchodní zástupce, místostarosta městyse

55. Mgr. Jan Špilar, 56 let, kadeřník

56. Hana Šíblová, 54 let, starostka obce

57. Ing. Iva Michalicová, 34 let, projektantka

58. Mgr. Marie Jílková, 43 let, radní městské části Brno-střed

59. Ing. Alois Vybíral, 68 let, starosta obce

60. Ing. Mgr. Petr Kolařík Ph.D., 56 let, ředitel Charity, místostarosta města

61. František Kroutil, 42 let, starosta obce

62. Kateřina Ševčíková, 39 let, starostka obce

63. Mgr. Ing. Martin Prokeš Ph.D., 41 let, vysokoškolský učitel, vinařský ekonom

64. Bc. Ludmila Bábíková, 28 let, tajemnice klubu zastupitelů JMK

65. Ing. Lukáš Jurečka, 44 let, ředitel zemědělského družstva

66. Mgr. Jitka Ivičičová, 39 let, advokátka

67. Bc. Jana Konradová, 36 let, právnička katastru nemovitostí

68. Ing. Marcela Pardovská, 46 let, ekonomka domova seniorů, radní města, inter.audit.

69. Ing. Jaromíra Vítková, 63 let, senátorka, zastupitelka města

70. PhDr. Zdeněk Papoušek, 63 let, senátor

Slovácko - hlavní zprávy