ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

KRAJSKÉ VOLBY

2. - 3. října 2020
Krajské volby 2020 Kandidáti Pardubický kraj Strana zelených
Strana zelených

Strana zelených

Kompletní seznam kandidátů

1. Ing. Robert Hrdina, 32 let, odb.bezp.želez.dopr.,člen výb.sp.Zastavme elektr.

2. Ing. Jitka Češková, 36 let, projekt.zahr.a kraj.úprav,arboristka,čl.Stín. kom.

3. Jiří Malík, 48 let, podnikatel ve zdravé výživě, zastupitel obce

4. Tereza Hýblová, 24 let, zastup.města, studentka, sklad.ref.železn.dopravce

5. Michal Kafoněk, 28 let, stud.,vývoj. a kontr.v autom.,čl.sp.Zastavme elek.

6. Bc. Kateřina Kosová, 28 let, zastup.MO Pardubice II,studentka, čl.Čes.sp.ornit.

7. Matěj Nárožný, 23 let, stud.,zam.filharmon.,esperantista,čl.kom.rady měs.

8. Mgr. Kamila Skalecká, 37 let, spolumaj.bezobal.obch.,čl.sp.Podnik.ženy z Par.kr.

9. Mgr. Daniel Přibyl, 32 let, zastupitel obce, vedoucí právního oddělení ÚZSVM

10. Anna Řehůřková, 23 let, studentka výchovné dramatiky

11. Mgr. Ondřej Beran Ph.D., 41 let, věd.pr.,koord.výzk.proj.na un.,zast.MO Pardubice I

12. Eva Kodymová, 57 let, etnografka

13. Ing. Vojtěch Weisbauer, 28 let, referent Státního zemědělského intervenčního fondu

14. Ing. Jitka Šídlová, 33 let, krajinářská architektka

15. Michal Mazurkiewicz, 40 let, pracovník v logistice

16. Olga Pavlů, 42 let, matka na plný úvazek

17. Mgr. Jan Metelka, 36 let, uč.,trenér,met.prev.krim.ml.,zast. MO Pardubice II

18. Ing. Hana Císařová MSc., 41 let, asistentka pro chemickou legislativu

19. Miroslav Hovorka, 62 let, technik elektro

20. Mgr. Tereza Jílková, 29 let, soc. pracov. org. soc.-práv.ochr. dětí na mateřské

21. Radek Hűbl, 43 let, dopravní kontrolor

22. Bc. Petra Vašíčková DiS., 32 let, kraj.koord.návr.stromů do krajiny, ref.ÚMO Pard.VI

23. Ing. Pavel Peroutka, 52 let, technický ředitel

24. Mgr. Bohdan Šeda, 46 let, stavební historik, vysokoškolský pedagog

25. Ing. Jakub Kutílek, 34 let, dopravní specialista, zastupitel města

26. Ing. Jan Pavlů, 46 let, technik počítačových sítí

Slovácko - hlavní zprávy