ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

KRAJSKÉ VOLBY

2. - 3. října 2020
Krajské volby 2020 Kandidáti Liberecký kraj Změna pro LK
Změna pro LK

Změna pro LK

Kompletní seznam kandidátů

1. Mgr. Jan Korytář, 48 let, ekolog, zakladatel a předseda ekologické org.

2. Bc. Halina Doležalová, 54 let, staniční sestra sterilizačního centra KN Liberec

3. Mgr. Jiří Římánek, 62 let, manažer, podnikatel, řed. Institutu pro udrž. roz.

4. Mgr. Radka Slížová, 54 let, manažerka, publicistka, lektorka

5. Mgr. Pavel Žur, 54 let, ředitel Městského divadla Jablonec nad Nisou

6. Ivana Jablonovská, 45 let, zakladatelka a majitelka Zmrzlinárny Ralsko

7. Mgr. Michal Panáček, 43 let, stavební historik, památkář, předseda Vl. spolku

8. Kateřina Krásná, 54 let, učitelka v mateřské škole, členka Komise pro vých.

9. Marcel Fabián Grünza, 55 let, podnikatel, majitel stavební firmy

10. Ing. Andrea Mojžíšová, 46 let, finanční kontrolorka, auditorka, členka Fin. výb.

11. Jindřich Gubiš, 34 let, technolog, předseda Spolku za estetiku veř. prost.

12. Ing. Pavlína Ištoková, 49 let, starostka obce Stvolínky, ekonomka, analytička

13. Jiří Kohoutek, 58 let, živnostník, elektrikář, místopřed. Spolku rodáků

14. MUDr. Eva Černá, 41 let, praktická lékařka v Novém Boru

15. Ing. Tomáš Vávra, 40 let, finanční poradce

16. Ing. Karolína Hrbková, 39 let, inženýrka zahradní a krajinářské tvorby

17. Pavel Benda, 46 let, hasič, velitel družstva u HZS Správy železnic

18. Jana Bergrová, 33 let, koordinátorka sociálních projektů

19. Richard Thomas Hunter, 55 let, ředitel a zakladatel jazykové školy Swallow

20. Dagmar Vajdíková, 49 let, učitelka klavíru a zpěvu v ZUŠ, sbormistryně

21. Bc. Václav Kmínek, 46 let, projektový konstruktér, předseda Motor. klubu

22. Jana Novotová Jahodová, 47 let, podnikatelka, majitelka Pekařství a cukrárny

23. Ing. Tomáš Janků, 46 let, zemědělský inženýr, zaklad.a koordinátor projektu

24. Lenka Švorcová, 44 let, OSVČ, ekonomická poradkyně, členka Orient. kl.

25. Jan Červený, 47 let, sociální pracovník v terénních službách

26. Romana Formánková, 47 let, pěstounka pro děti na přechodnou dobu

27. Václav Podzimek, 42 let, podnikatel, majitel autoservisu

28. PhDr. Jana Jetmarová Ph.D., 42 let, vysokoškolská pedagožka, spec. soc. antropologie

29. Mgr. Jiří Malec, 57 let, středoškolský učitel tělesné výchovy

30. Ing. Lucie Stránská, 39 let, místostarostka obce Loučky, projekt. manažerka

31. Ing. Lucie Löblová, 38 let, referentka nákupu, dobrovol. v ochraně přírody

32. Ondřej Kači, 37 let, počítačový grafik, fotograf

33. Jana Slavíková, 45 let, asistentka pedagoga

34. Ing. Marie Pavlová, 76 let, členka Zastupitelstva města Liberec

35. Václav Smrkovský, 77 let, senior, manažer stavební firmy, člen Kontrol. výb.

36. Daniela Hurtová, 68 let, seniorka

37. Bc. Zuzana Rysková, 25 let, učitelka v mateřské škole

38. Jaroslav Joža, 48 let, terénní pracovník v ochraně přírody

39. Hana Karlíková, 48 let, podnikatelka, lektorka anglického jazyka

40. Ladislav Haidl, 56 let, obchodní manažer, předseda správní rady

41. Iveta Sodomková, 45 let, vychovatelka v družině

42. Rudolf Hoffmann, 59 let, mistr pracovní čety, realizátor revital. projektů

43. Iveta Kašparová, 34 let, manažerka logistiky

44. Jan Korytář, 19 let, student, OSVČ v grafice a realizaci web. stránek

45. Petra Slavíková, 40 let, pracovnice v soc. službách, zakl. rod. centra

Slovácko - hlavní zprávy