ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

KRAJSKÉ VOLBY

2. - 3. října 2020
Komerční prezentace
Ing. Petr Pípal

Ing. Petr Pípal

Severočeši.cz

Jmenuji se Ing. Petr Pípal a narodil jsem se 6. března 1959 v Duchcově, okres Teplice. Otec Václav Pípal pracoval jako horník a matka Jaruška Pípalová pracovala jako účetní. Základní devítiletou školu jsem absolvoval na Metelkově náměstí v Teplicích s výborným prospěchem v letech 1965 až 1974.

V této době jsem se začal intenzívně věnovat sportu, a to silniční cyklistice, kterou jsem provozoval v TJ Favorit Teplice. Podařilo se mi získat několik titulů okresního přeborníka, krajského přeborníka a v kategorii juniorů jsem byl třetí na mistrovství ČSR. Aktivní sportovní činnosti jsem ukončil ze zdravotních důvodů ve svých devatenácti letech a dále jsem se věnoval trenérské činnosti, výchově mládeže a také jsem získal masérský průkaz.

Po základní škole jsem absolvoval Gymnázium v Teplicích, které jsem v roce 1978 úspěšně ukončil maturitou. Po gymnáziu jsem byl přijat na Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, kde jsem absolvoval elektrotechnickou fakultu, obor výroba, rozvod a přeměna elektrické energie. Tuto školu jsem ukončil v roce 1984 státní závěrečnou zkouškou a získal jsem titul inženýr.

V roce 1979 jsem se oženil s Miladou Temkovičovou, narodily se mám dvě dcery – Petru (narozena 1982) a Hanu (narozena 1985). V roce 1989 jsme se rozvedli. Po vysoké škole jsem nastoupil základní vojenskou službu v hodnosti podporučíka. Po základní vojenské službě jsem nastoupil službu u Ministerstva vnitra ČR jako kriminalistický expert v oboru kriminalistické elektrotechniky (pozn. obor se zabývá zkoumáním havárií el. zařízení, požáry způsobené el. zařízením, úrazy el. proudem, účinky statické elektřiny, účinky atmosférické elektřiny apod.) na Odboru kriminalistické techniky a expertiz v Ústí nad Labem. Dva roky praxe jsem absolvoval na Kriminalistickém ústavu v Praze.

Zde jsem pracoval do října 1991 a od té doby jsem podnikal v oboru autoopravárenství a provozování Stanice technické kontroly motorových vozidel se sídlem v Dubí-Mstišově. V letech 1994 až 1996 jsem spolupracoval se švýcarskou firmou CCS Computer Clean Service A.G. v oboru čištění a likvidace použité výpočetní a kancelářské techniky. V roce 1990 jsem se podruhé oženil s Martou Kalinovou a s tou jsem ženatý doposud. V tomto manželství jsem si osvojil syna Marka (narozen 1988) a v roce 2002 se nám narodila dcera Barbora.

Nyní žijeme ve vlastním rodinném domě v Dubí - Mstišově. V roce 1999 jsem začal podporovat cyklistický sport zdravotně postižených sportovců ve České federaci Spastic handicap a v tomto pokračuji ve funkci vedoucího Realizačního týmu cyklistiky do současné doby.

V červenci 1989 jsem byl přijat do KSČ a zde jsem byl evidován jako kandidát na člena do prosince 1989. V roce 2003 jsem se stal členem politické strany – ODS a po úspěšných volbách v říjnu 2006 jsem byl zvolen starostou města Dubí. V únoru 2012 jsem své členství v ODS ukončil. Podnikatelskou činnost jsem ukončil v říjnu 2006. Jako starosta města Dubí pracuji doposud. Ve volbách do Krajských zastupitelstev v říjnu 2008 jsem byl zvolen členem Krajského zastupitelstva Ústeckého kraje a zde se pracoval v komisích a výborech v oblasti kultury a národnostních menšin.

V dubnu roku 2012 jsem se stal členem politického hnutí Severočeši.cz, za které jsem se stal opět členem zastupitelstva Ústeckého kraje a opět pracuji v komisi pro kulturu a ochranu památek. Za toto hnutí jsem ve volebním okrsku Teplice neúspěšně kandidoval do Senátu PČR, skončil jsem na třetím místě.

Kontakt:
Tel.: (+420) 602 280 554
E-mail: pipal@mesto-dubi.cz

Rozhovor s Petrem Pípalem

Bezbřehé zadlužování kraje, nízká úroveň vzdělanosti, nejvyšší počet vyloučených lokalit. O tom také mluvil náš lídr, starosta osmitisícového města Dubí Ing. Petr Pípal v rozhovoru Mladou frontu. A co se například v krátkém rozhovoru dozvíte? Jaké máme hlavní téma pro volby, jaké má kraj největší problémy, co spojuje naše kandidáty nebo jestli si troufne na funkci hejtmana Ústeckého kraje.

S jakým hlavním tématem jdete s vaším uskupením do krajských voleb?

Petr Pípal: Politické hnutí Severočeši.cz nemá jedno ústřední téma, ale jdeme do voleb s jedním hlavním cílem, a tím je celkové zlepšení života obyvatel našeho kraje. Chceme, aby se lidem v Ústeckém kraji dobře žilo a neodcházeli nám z kraje hlavně mladí vzdělaní lidé.

V jakých oblastech vidíte největší problémy Ústeckého kraje?

Petr Pípal: Ústecký kraj má celou řadu problémů, které je nutné řešit. Má nejnižší úroveň vzdělanosti,  nejvyšší úroveň nezaměstnanosti, nejvyšší počet sociálně vyloučených lokalit, vysokou míru kriminality, nedostatek kvalitního personálního obsazení ve zdravotnických zařízeních, nízký průměrný plat proti státnímu průměru a tak mohu pokračovat v těch negativních „nej“. Co je také velice znepokojivé je růst zadluženosti Ústeckého kraje.

Hnutí Severočesi.cz sebe samo označuje jako nadstranickou platformu. Co spojuje vaše kandidáty a proč jste se rozhodli jít do volebního klání společně?

Petr Pípal: Nejsme politicky vyhraněným subjektem, a tím myslím členění na pravicové, či levicové. Jednoznačně nám vždy šlo a stále jde pouze o prosperitu našeho kraje. Proto je naše kandidátní listina obsazena širokým spektrem kandidátů z různých oblastí života.

Co nejvíce vytýkáte současnému vedení kraje?

Petr Pípal: Asi je to bezbřehé zadlužování kraje. Dluh kraje roste a není jasné kdy a kdo ho jednou zaplatí.

Můžete zhodnotit dosavadní působení končícího hejtmana Oldřicha Bubeníčka?

Petr Pípal: Pana hejtmana Oldřicha Bubeníčka si jako osoby vážím. Myslím si ale, že měl být ve své funkci důraznější a tvrdší a některé své politické spolupracovníky v různých nápadech přibrzdit. Ale to je můj názor a samozřejmě vím, že realita politických koalic je vždy o velkých kompromisech.

Troufáte si odhadovat své volební šance?

Petr Pípal: Každý jde do volebního klání zvítězit a my samozřejmě také. Jaký bude výsledek však zjistíme až po sečtení odevzdaných hlasů.

S jakým volebním výsledkem byste byli spokojeni?

Petr Pípal: Už jsem uvedl, že jdeme do volebního souboje se snahou zvítězit. Ale to jdou všichni. Pokud to nebude to vítězství, tak bychom byli rádi, aby naše politické hnutí mělo kvalitní koaliční potenciál.

Konečné složení vedení kraje je často o kompromisu. S kým byste byli ochotni po volbách vyjednávat?

Petr Pípal: Naše politické hnutí má jednoduché pravidlo, jsme připraveni vyjednávat a poté spolupracovat s každým slušným politickým subjektem, který má ve svém programu prosperitu a rozvoj Ústeckého kraje.

Jste starostou osmitisícového města. Lze skloubit práci starosty s prací pro kraj?

Petr Pípal: Určitě to lze. Dvě volební období jsem již v Zastupitelstvu Ústeckého kraje pracoval a šlo to. Je to samozřejmě také o náročnosti zastávané případné funkce v zastupitelstvu.

Dokážete si sám sebe představit jako hejtmana?

Petr Pípal: Určitě ano, protože díky své osmileté práci v Zastupitelstvu Ústeckého kraje mám jasnou představu a informaci o práci ve funkci hejtmana.

A kdo vlastně Petr Pípal je?

Původním povoláním jsem elektroinženýr. Velkou životní zkušeností pro mne byla více než šestiletá práce na pozici kriminalistického experta v oboru kriminalistická elektrotechnika. Tento obor se zabývá zejména odhalováním příčin požárů od různých elektrických zařízení, haváriemi elektrických zařízení, úrazy při práci s elektrickými zařízeními a zkrátka všemi problémy, které s tímto oborem souvisejí. Zejména pak bylo pro mne velkou školou šetření smrtelných úrazů elektrickým proudem. Tato zkušenost mne naučila vážit si života a uvědomit si, jak je snadné lidskou lehkomyslností život ztratit. Od roku 1992 jsem se s rodinou vydal na podnikatelskou dráhu. V roce 2006 jsem se po vítězství v komunálních volbách stal starostou města Dubí a v této funkci pracuji doposud. Mým asi nejvýraznějším rysem je vyžadování pořádku a kvalitního plnění svěřených úkolů od svých spolupracovníků. Co vidím jako velice negativní trend ve vývoji naší společnosti je velká rozdělenost celé společnosti a rostoucí nezájem lidí o práci pro společnost. A to je do budoucna alarmující. A co říci k mým zájmům? Asi největším mým zájmem jsou naše zvířátka, která chováme a zahrada. Mám dva koně, dva pejsky, chováme králíky a slepičky. A chvíle s našimi zvířátky je pro mne vždy relaxace a duševní odpočinek.

Zhotovitel: Severočeši.cz         Zadavatel: Severočeši.cz

Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Slovácko - hlavní zprávy