ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

KRAJSKÉ VOLBY

2. - 3. října 2020
Komerční prezentace
Radek Černý

Radek Černý

Komunistická strana Čech a Moravy

Vážený voliči.

Žiji v Lovečkovicích u Litoměřic. Jsem ženatý a mám dvě dcery. Než jsem se stal komunálním politikem, pracoval jsem dvacet let ve stavebnictví.

Byl jsem 11 let starostou obce Lovečkovice. Předtím jsem vykonával tři roky funkci místostarosty obce a předsedy kontrolního výboru. V komunální politice se pohybuji od roku 1999. Jsem zastupitelem Ústeckého kraje.

Na krajském úřadě pracuji jako předseda komise pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje a místopředsedou výboru pro životní prostředí a venkov. Čtvrtým rokem jsem členem komise pro regionální rozvoj ÚK.  Zastávám funkci předsedy Sdružení českých spotřebitelů ústeckého kraje. Jsem dobrovolným hasičem tělem i duší, ve sboru vykonávám funkci velitele zásahové jednotky, a to i na okresní úrovni.  Stále hraji aktivně fotbal a podílím se na řízení klubu TJ Lovečkovice jako místopředseda.

Ve funkci zastupitele Ústeckého kraje se chci zasazovat o to, aby byla nadále podporována a rozšiřována zdravotní péče včetně pohotovostí s motivačními programy na udržení lékařů.

Podpora učňovského školství a zamezení inkluze. V dopravě omezení kamionové dopravy na silnicích nižších tříd, splavnění dolního toku Labe, opravy komunikací nižších tříd. Podporu malé lodní dopravy na Labi a zřízení kotvišť a marín. Zlepšení životního prostředí se zaměřením na ekologickou výchovu a podporu kotlíkové dotace s rozšířením i pro bytové domy. Zefektivnit nakládání s komunálním odpadem pomocí vytvořením zařízení na třídění odpadů.  Podpora malých vesnických sportovních klubů a oddílů se zaměřením na mládež. Na poli sociálním zastavení transformaci sociálních zařízení, podporu výstavby menších zařízení pro seniory v obcích.

Jaké si vytvoříme podmínky pro život v kraji, záleží na každém z nás.

Radek Černý

Zhotovitel: KSČM        Zadavatel: KSČM

Další kandidáti:

Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Slovácko - hlavní zprávy