ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

KRAJSKÉ VOLBY

2. - 3. října 2020
Komerční prezentace
Aleš Vyhnálek

Aleš Vyhnálek

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

V uplynulých třicet letech jsem pracoval jako úředník Města Jindřichův Hradec, poté jsem působil na Středním odborném učilišti v Jindřichově Hradci jako učitel odborného výcviku u budoucích elektrikářů a současně jsem podnikal v oboru elektrotechniky (opravy televizních přijímačů, montáže anténních systémů).

Kandiduji do zastupitelstva Jihočeského kraje, neboť bych chtěl pomoci spoluobčanům, kteří nemají dobré zkušenosti s prací úředníků, jak v místní správě, tak i ve správě Jihočeského kraje. Zejména se chci soustředit na četné vědomé porušování zákonů ze strany úředníků, nedodržování správních lhůt, klientelismus atd. a samozřejmě na odpovědnost úředníků za škody způsobené svým protiprávním konáním.

Dále bych chtěl prosazovat hlavně tyto programové body:

Podpora pracujícím rodinám, seniorům a zdravotně postiženým Podpoříme výstavbu nových domů pro seniory, jakož i podporu péče o seniory v rodinách. Navrhujeme výstavbu nového hospicu a zlepšíme sítě domácích hospiců. Zvláštní pozornost budeme věnovat osamělým seniorům. Zároveň zajistíme podporu dostupných startovacích bytů pro mladé rodiny.

Dostupná a kvalitní zdravotní péče: Kvalitní dostupná zdravotní péče musí být zabezpečena pro všechny obyvatele kraje na stejné úrovni. Podpoříme regionální sít veřejných nemocnic. V případě vzniku místních ohnisek nákazy COVID-19 musíme reagovat rychle a účinně. Navrhneme revitalizaci plicního sanatoria Hrudkov u Vyššího Brodu (záložní karanténní rezerva krajské nemocnice).

Kvalitní školy: Podpoříme výuku učňovských oborů a technického vzdělávání z krajského rozpočtu v rámci tzv. duálního vzdělávání. Kvalitní absolventi řemesel a technických oborů jsou základem hospodářské prosperity kraje. Podpoříme vzdělávání talentovaných dětí. Jsme proti ideologizaci výuky na školách.

Podpora regionálního podnikání je jediný způsob jak zabránit nezaměstnanosti. Regionální firmy, podnikatelé a živnostníci musí mít vytvořené podmínky pro získání veřejných zakázek. Je nutné takto podpořit vznik pracovních míst. Činnost malých a středních podniků a firem je základem hospodářské prosperity kraje. Je to správná cesta k udržení zaměstnanosti a životní úrovně pracujících lidí. Velkou pozornost budeme věnovat rekvalifikačním projektům, které plně podpoříme. Je nutné také podpořit regionální
turistickou přitažlivost kraje a na turistiku navázané podnikatelské
aktivity.

Další kandidáti:

Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Slovácko - hlavní zprávy