Dělo se v ní něco podivného. Proto se vědci zaměřili na studium 657 milionů světelných let vzdálené galaxie. Na základě série pozorování nakonec zjistili, že se tento vesmírný úkaz otočil o 90 stupňů a masivní černá díra nyní směřuje svým středem k Zemi.

„Začali jsme studovat tuto galaxii, protože vykazovala zvláštní vlastnosti,“ konstatovala výzkumnice Lorena Hernández-Garcíaová. Vědci z Královské astronomické společnosti systém zkoumali pomocí rádiových, optických, infračervených, ultrafialových a dalších dalekohledů. Výsledky pak porovnali s vlastnostmi dalších velkých galaxií.

Větší než Mléčná dráha

Uvedli, že se galaxie rozprostírá na ploše téměř čtyř milionů světelných let a je tak 40krát větší než naše Mléčná dráha. Nově ji klasifikovali jako rádiovou galaxii s takzvaným blazarem, tedy aktivním galaktickým jádrem, jehož výtrysk plazmatu směřuje směrem k Zemi. Blazary jsou objekty s velmi vysokou energií a patří mezi ty nejjasnější vesmírné úkazy na obloze. 

| Video: Youtube

Blazar je podle vědců aktivní galaktické jádro pravděpodobně skrývající obří černou díru. Je složen z ionizované hmoty pohybující se téměř rychlostí světla. Vystřeluje výtrysky vysokoenergetických částic směrem k Zemi a díky tomu se jeví jako jasná skvrna, i když je vzdálený miliony či miliardy světelných let.

Co zmíněnou změnu natočení galaxie vyvolalo, si vědci nejsou jistí. Několik z nich se domnívá, že změnu směru vyvolal střet s jinou galaxií, jiní zase spekulují o tom, že mohlo jít o výbuch aktivity v galaktickém jádru po jeho „spícím“ (dormant) období.

Zatím také není jasné, jak směr černé díry ovlivní naši galaxii.

Nebezpečí černých děr

Portál The Conservation uvedl, že masivní černé díry jsou nebezpečné dvěma způsoby. Pokud se jakýkoliv objekt dostane až příliš blízko, obrovská gravitace ho vtáhne dovnitř. A pokud se zrovna nacházejí ve své aktivní fázi, budou blízké objekty zasaženy vysokoenergetickým zářením.

Díky Hubbleovu teleskopu se v posledních desetiletích zjistilo, že všechny galaxie mají ve svých centrech černé díry. Zatím největší objevená černá díra má hmotnost 40miliardkrát větší než Slunce nebo 20krát větší než Sluneční soustava.

Pravdou je, že vědci stále nedokážou vnitřku černé díry plně porozumět, jelikož v ní dochází k porušování fyzikálních zákonů takových, jaké je známe.

Tři potenciálně nebezpečné asteroidy

List The New York Post dále informuje, že černá díra není jedinou hrozbou, které Země čelí. Ve vnitřní Sluneční soustavě vědci objevili tři takzvané blízkozemní planetky (NEA), které mohou pro modrou planetu představovat vážné riziko.

 „Náš průzkum prohledává oblast uvnitř oběžných drah Země a Venuše a hledá asteroidy. Zatím jsme našli dvě velké blízkozemní planetky o průměru asi jednoho kilometru, což je velikost, kterou nazýváme zabijáci planet,“ uvedl astronom Scott Sheppard v tiskové zprávě laboratoře NOIR.

| Video: Youtube

Znepokojivým je zejména asteroid měřící 1,5 kilometru s názvem 2022 AP7, jehož oběžná dráha se protíná se Zemí. Energie uvolněná při dopadu tak velkého tělesa na Zemi by podle vědců byla zničující. Termín případného střetu se Zemí ovšem odborníci zatím nedokázali určit.