Město Uherské Hradiště


Městský úřad
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
Telefon: (+420) 572 525 111
Fax: (+420) 572 551 071
E-mail (podatelna): epodatelna@mesto-uh.cz
Datová schránka: ef2b3c5

Úřední hodiny pro veřejnost jsou do 30. října stanoveny takto:

Středa 28. října - Státní svátek
Čtvrtek 29. října - Úřední den (mimořádně), pro veřejnost budou platit tyto úřední hodiny:
08.00 – 11.00 hodin
15.00 – 17.00 hodin
Pátek 30. října - Úřední den (mimořádně), pro veřejnost budou platit tyto úřední hodiny: 
08.00 - 13.00 hodin

Písemnosti určené pro odbory a útvary Městského úřadu Uherské Hradiště je možné v neúřední dny předat na služebně Městské policie na ulici Hradební.

V neúřední dny je přístup na úřad umožněn VÝHRADNĚ na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání či po rezervaci občana v rezervačním systému úřadu (https://rezervace.mesto-uh.cz/office/1). Kontakty na jednotlivé zaměstnance úřadu jsou dostupné na www.mesto-uh.cz.

Vstup do úřadu bude v neúřední dny na všech pracovištích uzavřen. Předem objednaného či zarezervovaného občana k vyřízení neodkladné záležitosti ve stanovenou dobu osobně převezme u vstupu pověřený zaměstnanec konkrétního odboru.

Pro podání dokumentů využívejte pracoviště podatelny úřadu, v některých případech je možné předávat (přijímat) dokumenty i při přímém styku se zaměstnancem úřadu (např. při předání osobních či cestovních dokladů, řidičských průkazů apod.).    

Žádáme občany, aby úřad navštěvovali pouze ve vymezených hodinách a při neodkladných záležitostech. Doporučujeme upřednostnit telefonickou, e-mailovou či písemnou komunikaci.