Vláda České republiky od pátku 13. března zakázala veškeré akce s účastí nad třicet osob. Zákaz se vztahuje i na stravovací zařízení, sportoviště a veškerá zábavní zařízení - a to až do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze veřejných orgánů.

Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie. 

POBYT NA VEŘEJNOSTI NEJVÝŠE V POČTU DVOU OSOB

Vláda ČR nově schválila pobyt na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

 

Všem občanům je od 18. 3. 2020 (od 12.00 až do odvolání) nařízeno POHYBOVAT SE POUZE S ROUŠKOU  (roušky, respirátory, šátky, šály, atd.):

- v prostředcích hromadné dopravy (MHD)
- v obchodech s potravinami 
- v galanteriích
- v provozovnách, které jsou povoleny i během nouzového stavu
- v sociálních a zdravotnických zařízeních
- v sídlech orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému
- ve školských zařízení (školky, zřízení skupin pro děti záchranných složek)
- v poštách
- v lékárnách
- ve veřejném prostoru

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ NAKAŽENÍ Covid-19:


V případě, že je osoba pozitivní na koronavir a má mírné příznaky, musí být ve striktní domácí karanténě i jeho rodina. Hygienici zjišťují kontaky možných dalších nakažených - což se, dle jejich informací, daří. V případě, že je osoba pozitivní a má zdravotní příznaky závažné je umístěna v nemocicích.


VEĎTE SI ZÁZNAMY

Krajská hygienická stanice doporučuje všem osobám , aby si pro vlastní potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami. Tyto soukromé záznamy by měly obsahovat:

- datum, čas a délku kontaktu s jinými osobami
- místo, kde ke kontaktu došlo
- osoby, které byly kontaktu přítomny
- informace o tom, kdy došlo ke změně zdravotního stavu
- datum, kdy byla změna zdravotního stavu konzultována po telefonu s lékařem
- popř. použité ochranné pomůcky při kontaktu s jinými osobami


Příklad záznamu: 
23. 3. 2020, 12:00 – 12:30, OC Zlaté Jablko – Billa Zlín, platba u pokladny č. 1, látková rouška
23. 3. 2020, 13:00 – 13:30, návštěva zubaře: MUDr. Novák, Vodní 1111, Uherské Hradiště, v čekárně přítomni 2 pacienti, jednorázová rouška, kontakt s lékařem a sestrou cca 15 min, bez roušky.

Tyto záznamy KHS doporučuje uchovávat alespoň po dobu 20 dnů zpětně. Při důsledném zápisu bude v případě prokázání nákazy onemocněním COVID-19u takovéto osoby možné ze strany KHS přesněji a rychleji dohledávat možné další nakažené osoby. Zamezení šíření onemocnění COVID-19 tak bude efektivnější.

Záznamy KHS nezasílat, údaje by byly KHS telefonicky sděleny pouze na vyžádání, tedy v případě, kdy by tyto osoby byly ze strany KHS osloveny z důvodu zjišťování možných kontaktů. 

VYHRAZENÁ DOBA PRO NÁKUPY SENIORŮ

Ve větších obchodech s potravinami mají senioři nad 65 let nově chodit nakupovat mezi osmou a desátou dopoledne. Platné od středy 25. března.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje: 724 221 953 a 577 006 759. V provozu nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod. E-mail: covid19@khszlin.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

KRIZOVÉ LINKY A PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Krizová linka pro seniory - 800 200 007
Linka na pomoc seniorům - 840 111 122
Psychologická péče a podpora pro seniory, sdružení Seniorem s radostí: 792 308 798
Linka krizové pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické: 800 567 567 (9:00 - 20:00), web: www.diakonie.cz/aktualni-pomoc
Krizová linka služby rané péče EDA.cz: 800 40 50 60 Konzultanti jsou připraveni poskytnout psychologickou podporu i praktické informace každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou. Web: www.eda.cz
Krizová linka pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi organizace Elpida: 800 200 007 (denně od 8:00 do 20:00). Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc. Web: www.elpida.cz

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

UZAVŘENÉ PRODEJNY A SLUŽBY


S platností od soboty 14. března od 6 hodin do úterý 24. března do 6 hodin budou uzavřeny některé obchody, dále všechny restaurace a kavárny, opatření se týká také kadeřnictví, kosmetických salonů a dalších služeb.
Na základě rozhodnutí vlády z neděle 15. března budou s okamžitou platností do 24. března do 6 hodin uzavřeny tyto prodejny a služby:

- prodej ubytovacích služeb
- prodejny s elektrem
- provoz autoškol
- sdílené taxislužby
- samoobslužné prádelny a čistírny


Zakázána je také přítomnost veřejnosti na vnitřních i venkovních sportovištích.

OTEVŘENÉ PRODEJNY A SLUŽBY


Na základě rozhodnutí vlády z neděle 15. března zůstavájí otevřené tyto prodejny a služby:

- lékárny, prodejny se zdravotnickými potřebami
- supermarkety
- pošty (přepážky, kde nedochází k přímému kontaktu)
- banky
- trafiky
- MHD
- úřady, které budou otevřeny dvakrát týdně na tři hodiny, a to v pondělí a ve středu
- prodejny pokladních jízdenek
- opravny aut (přítomno však musí být méně než 30 lidí), odtahové služby, prodejny náhradních dílů 
- provozovny, kde si vyzvednete objednané zboží nebo zásilku
- zahrádkářství

- stavebniny a hobby markety, avšak pouze pro podnikatele, kteří tento sortiment potřebují ke své činnosti
- stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)

ÚŘADY

Městský úřad (Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště)

Telefon: (+420) 572 525 111
Fax: (+420) 572 551 071
E-mail (podatelna): epodatelna@mesto-uh.cz

Úřední hodiny budou pouze v pondělí a ve středu v časech: 
10:00 – 11:00 hodin
16:00 – 17:00 hodin
Přístup na úřad bude umožněn VÝHRADNĚ na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání konkrétním zaměstnancem městského úřadu.  Občané budou objednáváni pouze k vyřízení neodkladných záležitostí.

Písemný, e-mailový a telefonický styk úřadu s veřejností zůstává zachován.


Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat
následující postup:
 
1) Prokazování totožnosti:
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba
platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky
prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho
platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz)
upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných
dokladů.
 
2) Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel:

Osoby, jimž  skončila platnost řidičského
průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové
vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového
stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového
stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající
z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného
odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností). 

3) Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu:
Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat
o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle
ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, v těchto případech: a)
došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z
důvodů
aa) uplynutí doby v něm vyznačené
ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo
zničení
ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v
identifikačním certifikátu
ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu
ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o
skončení jeho platnosti
b)  po obdržení oddacího listu nebo dokladu o
partnerství,
c)  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
d) po nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
e) po nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
f) po obdržení
úmrtního listu manžela nebo partnera,
g) po nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno
jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy
nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,j)  po dovršení 15
let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.
 
4) Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f)):
Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej
vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil
trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo
bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský
průkaz pozbyl platnosti.
 
5) Neprojednání přestupků:
Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou
uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době
po 1. březnu 2020.

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu. 

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Všechna obchodní centra a supermarkety by zatím měly být otevřeny beze změn.

ČESKÁ POŠTA

Česká pošta přistupuje v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a rozhodnutími Vlády ČR k omezení provozu. Ty nejdůležitější informace týkající se fungování jednotlivých poboček pošty naleznete níže.

S účinností od 19. 3. 2020 mají všechny pošty omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16 hodin a s účinností od 21. 3. je zrušen na všech pobočkách víkendový provoz.

Česká pošta pomůže v současné situaci kolem koronaviru seniorům, kterým pravidelně vyplácí důchod buď doručováním, nebo výdejem na pobočkách. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Nově k nim od pondělí 23. března přibudou i důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách v pondělí 23. března a 24. března. Jde o cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den. Prakticky to znamená, že v tomto týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na pošty, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli 20. března 2020.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.

Koronavirus v Česku