PROVOZ OBCHODŮ

Od středy 18. listopadu musí mít pro sebe každý zákazník při nákupu plochu 15 metrů čtverečních. Prodejci jsou povinni řídit fronty uvnitř i před obchody a hlídat dodržování dvoumetrových rozestupů mezi lidmi.

CO PLATÍ - AKTUÁLNÍ INFORMACE


I. Vláda s účinností od středy 28. října 2020 od 00:00 hodin do pátku 20. listopadu 2020 do 23:59 hodin zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21.00 do 04:59 hodin.

Výjimky:

- cesty do zaměstnání a výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a
   zpět do místa bydliště
- výkon povolání
- výkon činností sloužících k zajištění:
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby
- neodkladné cesty, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem
   chráněných zájmů
- venčení psů do 500 metrů!!! od místa bydliště


II. Dále zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hodin do 20:59 hodin s výjimkou:

- nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými
- cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží,
   kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, - - zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu…)
- cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
- cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení    veterinární péče

- cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění:
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti
c) individuální duchovní péče a služby
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby
f) veterinární péče
- cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam
- cesty do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich


- cesty za účelem vycestování z České republiky
- účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob
- návštěvy hřbitova
- cesta zpět do místa svého bydliště
Více podrobnějších informací najdete zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#zakaz_volneho_pohybu

III. Od středy 28. října od 0.00 do pátku 20. listopadu do 23.59 hodin se mění stanoviska o maloobchodním prodeji, prodeji a poskytování služeb v provozovnách takto:

1) obchody budou v neděli zavřeny!
2) v ostatní dny si můžete nakoupit do 20.00 hodin, poté se obchody zavřou

Výjimku mají:
a) čerpací stanice
b) lékárny
c) prodejny na frekventovaných místech, jako jsou letiště či nádraží
d) obchody ve zdravotnických zařízeních
e) restaurace, které fungují ve formě roznáškového servisu
3) Uzavřeny jsou od středy 28. října sázkové a tipovací kanceláře
4) V květinářství se od středy mohou být v jednu chvíli přítomni pouze 2 zákazníci
5) omezeny jsou také trhy, kromě těch farmářských - na nich bude možno prodávat přirozené produkty, jako je ovoce, zelenina, maso, vejce a pečivo

Prodejny, které budou otevřeny za stávajícího viz. výše:

- prodej potravin 
- prodej pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů
- otevřeno budou mít i autoservisy
- čistírny
- lékárny
- pohřební služby 
- květinářství
- prodejny nábytku či koberců
- prodejny s podlahovými krytinami
- galanterie 
- prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
- prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata
- prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
- provozovny umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky
- kanceláře stavebních firem
- opravárny elektrotechniky
- provozoveny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost
- provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost
- prodejny domácích potřeb a železářství
- provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ NAKAŽENÍ Covid-19:


V případě, že je osoba pozitivní na koronavir a má mírné příznaky, musí být ve striktní domácí karanténě i jeho rodina. Hygienici zjišťují kontaky možných dalších nakažených - což se, dle jejich informací, daří. V případě, že je osoba pozitivní a má zdravotní příznaky závažné je umístěna v nemocicích.


VEĎTE SI ZÁZNAMY

Krajská hygienická stanice doporučuje všem osobám , aby si pro vlastní potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami. Tyto soukromé záznamy by měly obsahovat:

- datum, čas a délku kontaktu s jinými osobami
- místo, kde ke kontaktu došlo
- osoby, které byly kontaktu přítomny
- informace o tom, kdy došlo ke změně zdravotního stavu
- datum, kdy byla změna zdravotního stavu konzultována po telefonu s lékařem
- popř. použité ochranné pomůcky při kontaktu s jinými osobami


Příklad záznamu: 
23. 10. 2020, 12:00 – 12:30, OC Zlaté Jablko – Billa Zlín, platba u pokladny č. 1, látková rouška
23. 10. 2020, 13:00 – 13:30, návštěva zubaře: MUDr. Novák, Vodní 1111, Uherské Hradiště, v čekárně přítomni 2 pacienti, jednorázová rouška, kontakt s lékařem a sestrou cca 15 min, bez roušky.

Tyto záznamy KHS doporučuje uchovávat alespoň po dobu 20 dnů zpětně. Při důsledném zápisu bude v případě prokázání nákazy onemocněním COVID-19u takovéto osoby možné ze strany KHS přesněji a rychleji dohledávat možné další nakažené osoby. Zamezení šíření onemocnění COVID-19 tak bude efektivnější.

Záznamy KHS nezasílat, údaje by byly KHS telefonicky sděleny pouze na vyžádání, tedy v případě, kdy by tyto osoby byly ze strany KHS osloveny z důvodu zjišťování možných kontaktů. 

ROUŠKY


Od 21.10.2020 platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének
•    ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
•    v prostředcích veřejné dopravy,
•    na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
•    v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

APLIKACE eRouška


Podrobné informace nalezente zde: https://erouska.cz/

Aplikace eRouška je dalším projektem, který vznikl v rámci iniciativy COVID19CZ. Záštitu nad ní převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Motivací k jejímu vytvoření byla snaha pomoci hygienikům snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy. Výhodou pro uživatele je zejména skutečnost, že v případě, že u nich nákaza propukne, dokážou snadno a rychle předat hygienikům své kontakty za poslední dny a hygienu navíc upozorní i na kontakty s těmi, které nemohou osobně znát.

Aplikace využívá Bluetooth technologii a pouze do telefonu majitele ukládá anonymizovaná data o mobilních zařízeních s instalovanou eRouškou, která se v poslední době vyskytovala poblíž. Měří a ukládá přitom sílu Bluetooth signálu. Pokud uživatel eRoušky zjistí, že má pozitivní test na koronavirus, může data z telefonu využít a předat anonymizovaná ID aplikací, se kterými se setkal, při epidemiologickém šetření hygienikům. Hygienik se při rozhovoru s nakaženým zeptá, jestli používá aplikaci eRouška a zda chce sdílet data ze svého telefonu. Uživatel pak odešle anonymizovaná data. Pouze prověření hygienici mají přístup k zabezpečenému rozhraní, ve kterém mohou spárovat identifikátory z aplikací s telefonními čísly, která uživatelé zadali při registraci. Hygienici takto získají pouze telefonní kontakty daných uživatelů aplikace eRouška.

CO S POUŽITÝMI ROUŠKAMI?


Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydává PRAVIDLA PRO LIKVIDACI OCHRANNÝCH POMŮCEK:

A) Likvidace roušek, filtrů od osob, které nejsou infikovány nebo nejsou v povinné karanténě: rouška, filtr se vloží do plastového (igelitového) sáčku, poté se sáček vloží do dalšího plastového sáčku, který se zaváže a poté se odloží (vyhodí) do směsného komunálního odpadu.
B) Likvidace roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které jsou v povinné karanténě, ale nemají prokázáno onemocnění COVID-19:  rouška, filtr (kapesník) se vloží do plastového (igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel se poté odloží (vyhodí) do komunálního odpadu.
C) Likvidace roušek, filtrů (kapesníků) od osob, které mají prokázáno onemocnění COVID-19 a jsou v domácím léčení:  rouška, filtr (kapesník) se vloží do plastového (igelitového) pytle, který se zaváže, poté se plastový pytel vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže, povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem, takto zajištěný odpad se doporučuje vložit do sběrných nádob komunálního odpadu až po 48 hodinách po jeho uzavření.
Obce mohou zajistit speciální sběrová místa pro likvidaci roušek, filtrů a dalšího materiálu kontaminovaného osobou, která je pozitivní na COVID-19 a je léčena v domácnosti.

CHCI POMOCT/ POTŘEBUJI POMOCT - celorepublikový portál


Cílem portálu je zaznamenat, roztřídit a propojit dobrovolníky s žádostmi o pomoc. Toto propojení je kontrolováno našimi operátory s cílem, aby nebyl žádný požadavek opomenut, nevyřešen. Portál neustále rozvíjíme a přizpůsobujeme aktuálním požadavkům. V současné době již intenzivně spolupracujeme s některými kraji a univerzitami.

Aktuálně také připravujeme dobrovolníky pro pravidelný telefonický kontakt se seniory (Kamarád na telefonu), kteří zůstali uzavřeni doma. Senioři se mohou registrovat na tomto tel. čísle: 777 778 538.

Webová stránka: www.chcipomoct.cz

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje: 724 221 953 a 577 006 759. V provozu nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod. E-mail: covid19@khszlin.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

KRIZOVÉ LINKY A PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Krizová linka pro seniory - 800 200 007
Linka na pomoc seniorům - 840 111 122
Psychologická péče a podpora pro seniory, sdružení Seniorem s radostí: 792 308 798
Linka krizové pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické: 800 567 567 (9:00 - 20:00), web: www.diakonie.cz/aktualni-pomoc
Krizová linka služby rané péče EDA.cz: 800 40 50 60 Konzultanti jsou připraveni poskytnout psychologickou podporu i praktické informace každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou. Web: www.eda.cz
Krizová linka pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi organizace Elpida: 800 200 007 (denně od 8:00 do 20:00). Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc. Web: www.elpida.cz

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Zdroj: DeníkMezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ÚŘADY

Městský úřad (Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště)

Telefon: (+420) 572 525 111
Fax: (+420) 572 551 071
E-mail (podatelna): epodatelna@mesto-uh.cz

Úřední hodiny pro veřejnost jsou do 30. října stanoveny takto:

Středa 28. října - Státní svátek
Čtvrtek 29. října - Úřední den (mimořádně), pro veřejnost budou platit tyto úřední hodiny:
08.00 – 11.00 hodin
15.00 – 17.00 hodin
Pátek 30. října - Úřední den (mimořádně), pro veřejnost budou platit tyto úřední hodiny: 
08.00 - 13.00 hodin

Písemnosti určené pro odbory a útvary Městského úřadu Uherské Hradiště je možné v neúřední dny předat na služebně Městské policie na ulici Hradební.

V neúřední dny je přístup na úřad umožněn VÝHRADNĚ na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání či po rezervaci občana v rezervačním systému úřadu (https://rezervace.mesto-uh.cz/office/1). Kontakty na jednotlivé zaměstnance úřadu jsou dostupné na www.mesto-uh.cz.

Vstup do úřadu bude v neúřední dny na všech pracovištích uzavřen. Předem objednaného či zarezervovaného občana k vyřízení neodkladné záležitosti ve stanovenou dobu osobně převezme u vstupu pověřený zaměstnanec konkrétního odboru.

Pro podání dokumentů využívejte pracoviště podatelny úřadu, v některých případech je možné předávat (přijímat) dokumenty i při přímém styku se zaměstnancem úřadu (např. při předání osobních či cestovních dokladů, řidičských průkazů apod.).    

Žádáme občany, aby úřad navštěvovali pouze ve vymezených hodinách a při neodkladných záležitostech. Doporučujeme upřednostnit telefonickou, e-mailovou či písemnou komunikaci.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.Zdroj: Deník/WHO

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník