Značně nepřehlednou situaci způsobily zejména stavební práce za dopravního provozu. Nervozitu projíždějících navíc zvyšovalo také oddalování konce stavebních prací.

„Projížděly jsme s mamkou křižovatkou, když se nás při odbočování na Nivnici potkalo v jednom pruhu z různých směrů hned několik. Bylo to o nervy. Musely jsme počkat, jinak bycho se tam všichni vůbec neposkládali," popsala svůj nepříjemný zážitek Sabina Richtrová z Dolního Němčí.

Svou negativní roli, kdy mnozí řidiči v blízkosti křižovatky zmateně kličkovali a hlavní silnici I/50 přejížděli nejistě a s obavami, sehrála i nefungující světelná signalizace. „Samotná rekonstrukce světelného signalizačního zařízení a její odstavení mělo trvat čtrnáct dnů. Jelikož však došlo ke komplikaci, která spočívala v porušené kanalizaci, což nebylo způsobeno v průběhu této stavby, a tuto bylo nutné opravit, došlo k posunutí celé akce o dalších čtrnáct dnů," sdělila mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká.

To potvrdil také Karel Chudárek, ředitel krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ve Zlíně, firmy, která byla investorem stavby. „Stavbu za pět a půl milionu korun, kde se křižovatka rozšiřovala o odbočovací jízdní pruh ve směru na Nivnici a kde se podrobila rekonstrukci také světelná signalizace, u níž jsme měnili řídicí jednotku, zbrzdila komplikace s kanalizací," poznamenal Karel Chudárek. Kompletně hotovo by podle něj mělo být koncem května. „Záleží už jen na počasí," uzavřel Chudárek.

Tři otázky pro mluvčí uherskobrodské radnice

Jak rozsáhlé úpravy byly předmětem zásahů do křižovatky na silnici I/50 v Uherském Brodě?

Předmětem rekonstrukce křižovatky silnic I/50 a II/490 bylo vybudování samostatného odbočovacího pruhu na Nivnici ve směru od Bánova. S tím souvisela rekonstrukce světelného signalizačního zařízení, stavební úprava dělicího ostrůvku a byla provedena přeložka vodovodu.

Elen Sladká, mluvčí MěÚ v Uherském BroděZdá se, že se vše blíží do finále se zpožděním, jaký byl původní harmonogram proměny křižovatky?

Práce byly zahájeny 10. dubna a byly rozděleny do několika etap. Samotná rekonstrukce světelného signalizačního zařízení a její odstavení mělo trvat čtrnáct dnů. Jelikož však došlo ke komplikaci, která spočívala v porušené kanalizaci, což nebylo způsobeno v průběhu této stavby, a tuto bylo nutné opravit, došlo k posunutí celé akce o dalších 14 dnů.

Jakou roli sehrálo v této stavební akci město Uherský Brod?

Město Uherský Brod bylo pouhým účastníkem stavebního řízení. Rekonstrukce chodníků nebyla plánována a ani realizována. Z důvodu provádění přeložky vodovodu, jejího umístění do chodníku a při rekonstrukci stožárů světelné signalizace došlo k uvedení chodníků do původního stavu, tedy na lokálních místech došlo pouze k předláždění chodníků a tato akce byla plně v režii stavby.