„Vloni přišlo k zápisu 254 dětí, nastoupilo jich 189. Dvaašedesát dětí dostalo odklad. Letos má v Uherském Hradišti přijít 6. února k zápisu 285 dětí. Rodiče mohou děti přihlásit do školy, kterou si sami zvolí,“ uvedla vedoucí hradišťského školského odboru Dana Stojnová. Dětí, které dojíždějí z vesnic, je podle ní nejvíce v Základní škole Sportovní a Základní škole UNESCO, na což má vliv zejména sportovní a jazykové zaměření těchto škol.

Asi sedmdesátku předškoláků letos očekávají u zápisu v Základní škole Za Alejí v Uherském Hradišti. „Vloni k nám nastoupilo čtyřicet prvňáčků, řada dětí dostala odklad. K tomu je potřeba mít potvrzení od lékaře a z pedagogicko–psychologické poradny,“ uvedl učitel prváků Jiří Hadaš. Podle něj jsou v tamních dvou prvních třídách nyní čtyři děti, kterým rodiče školu vybrali bez ohledu na spádovou oblast.

Jelikož dítě nemusí nastoupit do školy nejblíže jeho bydlišti, vozí řada rodičů své děti z vesnic do městských škol. „Naše škola nemá naplněnou kapacitu.

Celkem máme v devíti třídách 127 dětí, prváků je sedmnáct, a to z Tupes a Břestku. Například v šesté třídě máme jen čtyři děti. Naše škola je ale na stejné úrovni jako školy městské, a to jak kvalitou výuky, vzděláním učitelů, tak i nabídkou zájmových kroužků,“ uvedl zástupce ředitele Základní školy Tupesy Antonín Ťuhýček. To, že dítě navštěvuje jinou školu, se podle tupeského starosty Oldřicha Vávry promítne i v jeho zařazení mezi vrstevníky. „Pokud žák chodí do školy v jiném městě, své vrstevníky tady zná jenom z víkendů a hůře si vytváří sociální vazby,“ myslí si Vávra.

ANKETA: Proč se těšíš do školy?

Barbora Plaváková, 6 let
Já už se umím podepsat a poznám některá písmenka. Baví mě vystřihovat a lepit z papíru a do školy se už moc těším i na paní učitelky a kamarády.

Adéla Furová, 6 let
Já už se do školy těším, už se sama umím i podepsat. Nejvíce mě baví vystřihování z papíru a také malování. Těším se i na počítání a čtení písmenek.

Jakub Volecký, 6 let
Do školy se už moc těším, rád doma pracuji s počítačem. Ale myslím, že mě bude bavit i učit se číst, psát a počítat.
Ptala se: Tereza Bičanová, snímky: Milan Zámečník