Mimořádný zájem je i obrovskou zásluhou všech, kteří dokáží podchytit mladé talenty a rozvíjejí jejich nadání v základních uměleckých školách. K hradišťské ZUŠ přibyl v tomto školním roce další ústav tohoto typu – Slovácká základní umělecká škola, již založili dva manželské páry Radek Zdráhal, Zuzana Lapčíková – naše přední cimbalistka – a František a Ivana Hrubí.

Žáci této školy se nedávno představili poprvé veřejnosti. I. vánoční koncert školy uskutečněný v Galerii Slováckého muzea patřil k hudebním zážitkům, byť jeho nejmenší protagonisté stojí teprve na začátku své muzikantské cesty. Mezi mladými hudebníky bylo několik výrazných talentů, o nichž v budoucnu ještě uslyšíme; patří k nim houslistky Kateřina Koišová, Ivana Králíčková a Jana Králíčková, cimbalistky Veronika Martináková, Aneta Poláchová a Vendula Kolářová.

Malí si s těmi většími nijak nezadali. Smyčcové kvarteto ve složení Radek Blahuš, Josef Mikulka, František Brůža a David Hoffman sice ještě nějaký rok nevyprodá koncertní síně, nicméně mělo to správné sebevědomí a image, jichž je k muzikantskému fortelu rovněž třeba. Nemá jistě smysl jmenovat jednotlivé účinkující, pochvalu si zasloužili všichni. Avšak ta největší patří pedagogům, jejichž práce není jednoduchá. Zájem dětí bývá často přelétavý, a tak přivést malého človíčka, byť nadaného, k vážnému zájmu o některý z uměleckých oborů, ba přivést ho až k zájmu profesionálnímu, to je věru záslužná věc. A tak ten koncert nebyl jen přehlídkou toho, co se děti ve škole naučily, byl i vysvědčením všech, kteří je vedou. Bylo to vysvědčení s vyznamenáním.
Je třeba rovněž vyzdvihnout vystoupení Slováckého komorního orchestru, který koncert obohatil skladbami Mozartovými, Haydnovými a závěrečnými koledami.