Žáci osmých a devátých tříd tak na základě různých vzdělávacích aktivit pátrali po osudech židovského obyvatelstva na území Uherského Hradiště.

„Celý projekt realizujeme v rámci výuky dějepisu, jedná se o takzvanou zážitkovou výuku. Organizujeme besedy s politickými vězni, pozvali jsme také pracovnici z židovského muzea a kromě Terezína a Lidic si žáci prohlédli také největší koncentrační tábor v polské Osvětimi,“ vyjmenoval učitel dějepisu Petr Kočíř. Na Slovácku žáci navštívili kromě státního okresního archivu také místa spojená s historií židů v našem regionu, jako je synagoga a hřbitov v Uherském Brodě, synagoga v Uherském Hradišti a pietní místo bývalého židovského hřbitova v Uherském Hradišti.
V rámci českého jazyka a dějepisu pak žáci vyráběli nástěnku věnovanou této exkurzi, kde pomocí fotografií a textů zobrazovali své poznatky. V českém jazyce se zase tématem zabývají formou slohových prací.

„Díky finančním prostředkům, získaným z tohoto projektu, si mohou žáci také vypůjčit v dějepisné učebně knihy a DVD s tematikou holocaustu a mají k dispozici nástěnky vhodné právě k prezentaci našich aktivit,“ podotkl Kočíř.

Projektem se učitelé snaží žákům co nejvíce přiblížit toto problematické období českých dějin. Třetího února se v Základní škole UNESCO uskuteční projektový den pro žáky devátých tříd na téma Šoa – konečné řešení židovské otázky. Součástí akce bude beseda s pamětnicí, interaktivní dílna a přednáška o judaismu.