Marie Martykánová z Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti přiblížila malířskou tvorbu tohoto regionálního autora.