První kolo senátních voleb a voleb do krajských zastupitelstev začne už dnes úderem 14 hodiny a potrvá do 22 hodin. Zítra mohou lidé přijít volit mezi 8. a 14. hodinou. Případné druhé kolo senátních voleb je naplánováno na pátek 24. října a sobotu 25. října jako tento víkend.

Na Slovácku se o přízeň voličů uchází celkem třináct politických stran a seskupení a do Senátu ve volebním obvodu číslo 81 kandiduje sedm osob.

„V Uherském Hradišti budou volební místnosti v budovách patnácti základních škol a středních škol. V Sadech, Véskách a Míkovicích v sálech místních kulturních zařízení,“ poznamenala mluvčí hradišťské radnice Petra Vaďurová Zemčíková.

Obdobná situace nastane také v Uherském Brodě. „U nás je celkem čtrnáct volebních místností. Jedná se o budovy všech základních škol, některých středních a mateřských a o sál kulturního domu,“ uvedl brodský starosta Ladislav Kryštof.

Zatímco ve městech mohou lidé volit převážně ve školách, v obcích se budou volby konat převážně v kulturních zařízeních a budovách obecních úřadů. Volební místnost otevřou také v nejmenší obci Slovácka v Hostějově. „U nás se už několik let volí v budově obecního úřadu. Dříve byly volby v kulturním domě, ale je tam moc velký prostor. Voličů máme totiž pětadvacet z celkem dvaatřiceti obyvatel,“ prozradila hostějovská starostka Antonie Vaculíková.

Krajská zastupitelstva jsou volena jednou za čtyři roky. Senátní volby se konají jednou za dva roky a dochází při nich k obměně třetiny mandátů. Senátoři jsou voleni na šest let.

Volit mohou občané České republiky starší osmnácti let. Pro volby do zastupitelstev krajů vloží volič do šedé úřední obálky jeden lístek s politickou stranou a obálku vhodí do volební schránky. Na jednom vybraném lístku může volič zakroužkovat nejvýše čtyři kandidáty, kterým dá preferenční hlas. Pro volby do Senátu vloží volič do žluté úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat.

Kandidáti pro volby do senátu:

Josef Bartoněk (Nezávislí starostové pro kraj)
Hana Doupovcová (ČSSD)
Stanislav Horňák (Dělnická strana)
Marta Chovancová (Strana zdravého rozumu)
Libor Karásek (ODS)
Jindřich Kovář (KSČM)
Josef Vaculík (KDU–ČSL)

Politické strany do zastupitelstva:

– Komunistická strana Čech a Moravy
– KDU – ČSL
– Koalice nestraníků
– Strana zelených
– Moravané
– Strana zdravého rozumu
– Sdružení pro republiku – RSČ
– SDŽ – Strana důstojného života
– Starostové a nezávislí pro Zlínský kraj
– Pravý blok
– ODS
– ČSSD
– Dělnická strana