„V programu varhanního koncertu v rámci akce Cesta po varhanních skvostech Moravy se představili nejlepší studenti zmíněných konzervatoří, a to Vojtěch Trubač, Jozef Noga, Mária Horváthová a Kristína Gabčová," uvedl Lukáš Hurtík, hudební pedagog Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, ale i hudební konzultant Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

V podání studentů zazněly skladby Johanna Sebastiana Bacha, Guy Boveta, Jehana Alain, André Fleuryho, Alexandre Guilmanta, Petra Ebena a Camille Saint-Saënse. V průběhu koncertu nechali účinkující studenti rozeznít víc než pět a půl tisíce píšťal rekonstruovaných varhan, které snesou srovnání s těmi nejlepšími v Evropě.

Pro studenty to byla opravdu poznávací cesta po varhanních skvostech Moravy. „Den před koncertem v bazilice měli v přítomnosti svých pedagogů možnost zkoušet hrát na rekonstruovaných varhanách v bazilice, zatímco v sobotu dopoledne poznávali varhany téže značky jako na Velehradě, a to ve farním kostele v Uherském Hradišti," informoval Lukáš Hurtík.

Netajil se tím, že na počátku uspořádání akce Cesty po varhanních skvostech Moravy byla velká chuť. Kdo to podle něj nezkusil, co všechno taková akce obnáší, neví, kolik úsilí a starostí s organizací a jejím uskutečněním to obnáší. „Pro posluchače v bazilice byl koncert, a bude i pro ty, kteří na něj přijdou v neděli do jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně, ukázkou úrovně studentů, ale i práce jejich pedagogů," potvrdil Lukáš Hurtík.

Posluchači slyšeli výsledky dlouhodobého procesu správného nastudování skladeb, ale málokdo z nich tušil, kolik bylo za tím vším stráveného času ze strany studentů, tak i jejich pedagogů, než se dostavila kýžená představa kvalitního a očekávaného výsledku.

Návštěvníci baziliky zažili večer plný radosti v přítomnosti varhanní hudby. „Průběh varhanního koncertu byl po všech stránkách vynikající a velmi poutavý," nešetřil slovy chvály Jakub Macek z Modré, varhaník velehradské baziliky a učitel hudební výchovy na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
„Zahrát si na vynikajících varhanách v bazilice na Velehradě, v níž vládne nádherná atmosféra, byl pro mě nejen obrovský zážitek, ale i čest," řekl spokojeně nadějný student Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě Vojtěch Trubač z Trojanovic na Novojičínsku.