Netancuje se totiž v žádné jiné obci na Dolňácku; na Hradišťsku jde o unikát. „Hanácká“ je zavádkový tanec, který sem patrně zabloudil z oblasti tzv. hanáckého Slovácka; ve Velkých Bílovicích, Bořeticích, Velkých Pavlovicích, na Vrbici, v Kobylí a mnoha dalších obcích na pomezí Slovácka a Hané je ozdobou druhého nebo třetího hodového dne. Na hanáckém Slovácku je košatější, rozvinutější a je středobodem podvečerního obřadu pod májí. Tancuje se dvě i tři hodiny podle počtu zpívaných slok, kterých mnohdy bývá i kolem šedesáti. Stárci musí „zavést“ nejen své partnerky ale postupně všechna děvčata hodové chasy.

Břestecká „hanácká“ je zeštíhlenou úpravou; pod právo stárci zavedou typickými tanečními krůčky jenom své partnerky, takže obřadní tanec trvá jen chvíli. Na Břestku také již dříve upustili od zpěvu; ještě před dvaceti lety se střídaly hraná a zpívaná sloka písně „Neviděli jste tu mou panenku…“.

Jediná silnice do Břestku vede přes Buchlovice, kde je tento tanec neznámý, z Břestku dál cesty, kromě lesních nevedou, a tak otázka odkud se zde tanec vzal, je skutečně na místě. Místní vlastivědný badatel František Malík vyjádřil v publikaci o historii břesteckého mlýna hypotézu, že ji sem mohl „přenést“ jeden z mlynářských rodů, který se do Břestku přistěhoval z Hané. Je to velmi pravděpodobné, byť v pramenech tato souvislost zachycena není.

Je obdivuhodné a nesmírně chvályhodné, že v malé vesničce o martinských hodech udržují tento obřadní tanec, přestože v neděli večer o muzice bývá sál poloprázdný a není zde přespolních návštěvníků, kteří by zájem na udržení tradice ocenili a dali novodobý smysl tradování v časech, kdy zvyky ztratily své původní funkce, a tím i podstatný důvod své existence.

Břestecká chasa navíc dělá své obci skutečně čest. Ne vždy se návštěvník na hodech setká s dodržováním společenských pravidel, k nimž patří kupříkladu to, že chasník neopouští svoji tanečnici na parketu, když ji vede pod právo, nabídne jí rámě, a během tance i s cizími návštěvníky vedou krojovaní společenskou konverzaci. Musím říci, že jsem si chvíli připadal jak v Jiříkově vidění. Starosta Krušina může být na svoji omladinu právem pyšný.

Letošní „hanácká“ v Břestku byla zvláštní ještě v něčem. Režisér Ivan Stříteský v jejím průběhu snímal jeden z obrazů nového DVD snímku „Za pověstmi a pohádkami Chřibů“, který natáčí pro Mikroregion Buchlov. A tak se při večerní muzice na parketu ocitli i hlavní protagonisté filmu, herci Slováckého divadla Vladimír Doskočil a Martin Vrtáček.

Jiří Jilík