Dávno už nejde o folklor autentický, nýbrž o zvláštní tvůrčí vztah k němu. Cestou rozumu i srdce k nám tak v době globalizované informační společnosti dál promlouvá klenotný odkaz „mizejícího světa“ – naše osobní, zemská a národní kulturní identita – napsal Jaroslav Zapletal v bulletinu k XVII. ročníku Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik.

A tento odkaz se tvůrčímu týmu festivalu podařilo třídenním maratonem pořadů naplnit bezezbytku. Festival byl letos věnován jednak 750. výročí založení města Uherského Hradiště (hlavní sobotní pořad „Od Hradišťa města“), jednak jubilejím významných osobností – 100. výročí narození Majstra Joženy Kubíka (páteční beseda s Horňáckou muzikou Martina Hrbáče v zámeckém sklepě v Buchlovicích), 85. výročí narození primášů Jaroslava Staňka, Slávka Volavého a Jury Petrů a 75. výročí narození cimbalisty Jaroslava Čecha.

Hlavní sobotní program tvořilo vystoupení Cimbálové muziky Jury Petrů na zámku v Ostrohu a vzpomínkový pořad na zámku ve Strážnici. Důstojnou poctou městu byl bezesporu hlavní program festivalu „Od Hradišťa města“, v němž autor Jan Maděrič přivedl na jeviště všechny hradišťské cimbálovky – Haraficu s výtečným cimbalistou Petrem Gablasem, Cifru s dívčím sborem, zpěvačku a cimbalistku Zuzanu Zdráhalovou-Lapčíkovou, Kunovjan s Kamilou Machovou, Hudce Pondělníky s Vlastou Grycovou a Janem Vančurou, Cimbálovou muziku Jaroslava Čecha s Laďkou Mikuláštíkovou a Karlem Rajmicem a Hradišťan Jiřího Pavlici s Alicí Holubovou.

Přátelská konfrontace mládí, vyzrálosti a neuvěřitelné vitality třiadevadesátiletého primáše Františka Hamady vyzněla báječně pro všechny a těžko si Hradiště mohlo přát krásnější dárek ke svému jubileu. Výtečně proběhly i další pořady – beseda u cimbálu s muzikou Martina Hrbáče s bravurním Lubošem Holým, doplněná o křest knížek o jízdě králů Jiřího Jilíka a Josefa Holcmana, dopolední nedělní matiné Kyjovjáků na zámku v Uherském Ostrohu, cesta muzikantskou lodí s Burčáky i závěrečná „poslechovka“ Jaromíra Nečase a Jiřího Plocka se vstupy Jiřího Pavlici, Petra Petrů a Vítězslava Pálenského na zámku ve Strážnici. Festival doplnila výstava fotografií III. folklorního fotosalonu autorů Heleny Bretfeldové, Radovana Chvíly, Jiřího Jurči, Stanislava Navrátila, Miroslava Potyky, Jaroslava Strnada, Antonína Vlka a Zdeňka Zábranského.