Pravidelně se do něj zapojuje i hradišťská Knihovna BBB, která v prvním říjnovém týdnu (1.–5. října) připravila celou řadu zajímavých a rozmanitých akcí, uskutečnivších se ve všech odděleních hlavní budovy a také na některých pobočkách.

Pod letošním mottem Knihovnická bašta si můžeme představit nejenom „knihovnické jídlo“ (pochutnání, speciality, lahůdky), ale také knihovnu jako baštu moudrosti či vzdělání. A jak se obojí podařilo skloubit dohromady? To se nejlépe dozvíte, pokud se rozhodnete navštívit některou z akcí speciálního knihovnického jídelníčku.

Poněkud v předstihu (již od 1. září) je rozšířena nabídka poskytovaných služeb prodloužením otevírací doby o 1 hodinu týdně, což znamená, že každou sobotu mohou čtenáři a návštěvníci využít nové výpůjční doby od 8 do 12 hodin. Ani v letošním Týdnu knihoven nezklameme všechny dlužníky z řad čtenářů a upozorňujeme, že v jeho průběhu je vyhlášena amnestie na upomínky, což v praxi znamená odpuštění upomínacích poplatků při vracení knih či jiných dokumentů (amnestie platí pro hlavní budovu i pobočky). Pracovnice oddělení pro dospělé čtenáře přichystaly netradiční jídelní lístek Knihovnická bašta aneb Speciality Knihovny BBB a po celý týden můžete zhlédnout výstavku poškozených knih spojenou s praktickou ukázkou jejich oprav, která má název Jak se chováme ke knihám? Jiná výstava je připravena v čítárně již od 25. září a zaujme zejména všechny zájemce o historii. Jedná se o symbolický příspěvek Knihovny BBB k 750. výročí založení města a pod názvem Dějiny veřejného knihovnictví v Uherském Hradišti se ukrývají unikátní originály i kopie fotografií či dokumentů, které mapují činnost knihovny od dob vzniku spolku Lípa slovanská až po současnost. Část výstavy, která mapuje historii oddělení pro děti, je umístěna na půdičce dětského oddělení.

A právě dětští čtenáři si Týdne knihoven užijí patrně nejvíce. Pracovnice dětského království Mirka Čápová a Hanka Hanáčková naznačily, že bude opravdu z čeho vybírat.