Po krátkém projevu starosty obce Jiřího Smělíka byly po půl páté slavnostně rozsvíceny žárovky na vánočním stromě.

„Ještě že nám tu ta borovice roste. Máme o starost méně s každoročním sháněním vánočního stromu a hlavně jistotu, že v případě větru se neskácí k zemi a nikoho nezraní,“ nechal se slyšet místostarosta Nedakonic Jaromír Klečka.

Začátek adventní doby dokreslilo vystoupení dětí z nedakonické mateřské školy a základní školy, ale také vánoční písně a koledy v podání ženského a mužského pěveckého sboru z Nedakonic.

Krev v žilách několika stovek lidí, kteří chtěli být při tradičním zažehnutí vánočního stromu, rozehřívala rovněž dechová hudba Nedakoňanka.

Vánoční atmosféru si pochvalovalo i vedení obce. „Vítání adventu se mi moc líbilo. Bylo to něco, co se v obci stalo tradicí. Prostě první adventní neděle jak má být,“ vyjádřil své dojmy starosta obce Jiří Smělík.