Majitel známé skalické designerské firmy Ateliér EDO s.r.o. se k fotografii dostal už jako 10letý chlapec, kdy ho do tajů fotografie zavedl jeho otec, který měl fotografii jako koníčka. Autor si dnes velmi často vybavuje noci strávené s otcem v provizorní fotokomoře v koupelně, tak, jak jsme to ještě nedávno zažívali všichni, co jsme „koketovali“ s fotografií, nad miskami s vývojkou a ustalovačem. Námětově ho od počátků zaujala krajinářská a figurální skutečnost v nejrůznějších pohledech.

Ve své fotografické zálibě pokračoval Eduard Timko i za studií na Základní umělecké škole, kde také absolventskou práci realizoval pomocí fotografie. Dále pak na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě, kde v letech 1984-1988 absolvoval grafický odbor u profesorů Petra Cibuly, Gabriela Štrby, Jána Ondriska a Jozefa Dusíka, přičemž se v oblasti fotografie zdokonaloval i u Skaličana Fero Tomíka. Po skončení studií nastoupil Eduard Timko do grafické firmy Grafobal v Skalici jako grafik, dizajnér obalové techniky. V tomto období se však zabýval nejvíc grafikou a malbou. Zúčastňoval se společných výstav mladých autorů s názvem Zelená výstava ve Skalici v roce 1989.

V době základní vojenské služby v Praze v letech 1989-1991 působil v tiskárnách jako grafik a velmi úspěšně se účastnil armádních výtvarných soutěží s vítězstvím v celostátním kole v Ostravě v roce1990. Tehdy poprvé samostatně vystavoval své grafické a malířské práce v Domě kultury v Brandýse nad Labem. Po vojně se vrátil do skalického Grafobalu k obalovému dizajnu. Už v březnu 1993 si však zakládá vlastní firmu, soukromý grafický ateliér Grafika design - Eduard Timko se záměrem zabývat se komplexním řešením užitého umělecko-průmyslového dizajnu a reklamy, jenž úspěšně funguje stále – dnes pod změněným názvem Ateliér EDO s.r.o.

Dávná záliba ve fotografii přišla Edovi Timkovi v grafickém dizajnu k duhu, zvláště když mohl ve své fotografické práci uplatnit i své dlouholeté tvořivé zkušenosti výtvarníka, grafika a malíře. Reklamní grafik fotografii ke své tvořivé práci skutečně a nevyhnutelně potřebuje. Edo se snažil svou fotografickou práci dovést do profesionální podoby, která zaručuje potřebnou úspěšnost celého grafického návrhu v tvrdém konkurenčním prostředí, ať už doma, nebo v zahraničí. Po důležitém začátečním rozběhu a následném dobudovaní grafické firmy v prvních deseti letech se mohl Edo Timko v poslední době a zvláště pak dnes více soustředit na volnou fotografickou tvorbu, která není bezprostředně vázaná na designerskou reklamní práci ve firmě.

S nástupem digitální fotografie se tvůrčí možnosti Edovi Timkovi podstatně rozšířily. Dostal vlastně příležitost měnit výsledné fotografie v počítači a dotvářet je barevně, ale i tvarově. Pro Eda je to vlastně návrat k jeho původní malbě, teď ovšem prostřednictvím fotografie. Představuje prakticky příklon k tomuto volnému výtvarnému projevu. Co je však důležité, umožňuje autorovi další technické zdokonalovaní výsledné fotografické kompozice, hlavně v práci se světlem a následně i s barvou.

V dominující barevné fotografii dnes Eda Timka nejvíc těší a povzbuzuje skutečnost, že dokáže v technickém realizačním procesu přetvořit barevnou fotografii téměř až do polohy výsledného efektu malovaného obrazu, což je pro původního malíře a grafika nesmírně lákavé, přitažlivé až vzrušující.
Tak v současnosti vznikají vedle firemních reklamních fotografií i Timkovy fotografie volné tvorby, které mu umožňují dál si nezávazně a nezávisle na objednavatelích zakázek malířsky a graficky hrát a tvůrčím způsobem experimentovat v procesu vzniku nové barevné fotografické kompozice.

Právě moment a skutečnost, že nemusí respektovat nejrůznější potřeby a požadavky zákazníků a objednávatelů reklamních, grafických a fotografických děl, poskytuje Timkovi možnost nevídaně dál rozvíjet původní tvůrčí zálibu do netušených možností vlastního autorského hledání nového vizuálního fotografického vyjádření.

Obsahově, jak už bylo vzpomenuto, Edu Timka zajímá vše kolem, příroda, lidé, ať už v inscenované fotografii, portrétech, aktech, nebo v reportážích. V přírodě ho zajímají krajinářské motivy, především v jakémkoliv spojení s vodou, vodním živlem, rybářstvím, s horami, horskými vrcholy. Autor využívá přirozeně své pracovní i rodinné cesty, protože času nazbyt pro volnou tvorbu vedle firemní práce nezůstává. V tomto smyslu vznikají soubory Timkových záběrů z Norska, Švédska, francouzské Normandie, kde se snaží ve fotografii o osobitý a netradiční přístup.

Grafik fotografem, fotograf grafikem – v této symbióze tvoří v komerční oblasti i volné tvorbě Edo Timko, jehož záběr má široké rozpětí: od grafiky, kterou studoval, až po současnou širokospektrální tvorbu. Zahrnuje výrobu tiskovin, reklamní fotografie, fotografického dizajnu, závěsných kalendářů až po obrazové publikace a pochopitelně i volnou tvorbu.

Výstava v Buchlovicích představuje jen pouhý zlomek jeho práce. Prezentuje však autorův vztah k životu, přírodě a krajině. Edovi je vlastně jedno, zda se nachází v jihoamerických pralesích, na francouzském pobřeží, na polárním kruhu, nebo v tichém zátiší norských fjordů, doma ve Skalici nebo v zámeckém parku v Buchlovicích. Sleduje, hledá a nachází obrazy duše krajiny, její tvary, barevné a světelné efekty. Hledání tvaru pokračuje i v dalším oblíbeném žánru autora, v aktech. Uplatňuje v něm detail expresívně působícího v černobílé až graficky vyznívající podobě. Protiklad pak představují barevné akty a portréty, vyznačující se zvláštním poklidem, bez větších kontrastů, s důrazem na linie těla nebo na výraz v tváři.

Edo Timko za dobu své dlouholeté grafické a dizajnérské tvorby získal řadu ocenění doma i v zahraničí. Čerstvým oceněním je první místo v celostátní soutěži o Nejkrásnější kalendář pro rok 2009 – Edo získal tuto cenu za kalendář Víno Masaryk.

O Edovi Timkovi, jeho ženě Mirce a synovi a děvčatech v jejich studiu bych mohla psát knihu. Ostatně už tři knihy jsem s nimi v letech 2006-2009 vytvořila. Své slovo bych ráda ukončila konstatováním, že autorova abnormální pracovitost, tvůrčí invence a profesionalita je příkladná, a v jeho lidskosti a skromnosti bude zajisté vyhledávána a oceňovaná i v budoucnu.

Romana Habartová