Spoluautorem ceremoniálu, kterého si tento jedenáctiletý páťák v sobotu na tamním krojovaném plese užíval, je přitom právě jeho děda. Ten tvrdí, že za veškerou slávou a věhlasem jízdy králů ve Vlčnově je třeba hledat především krásu místních krojů. Jejich současné podobě je podle Pavelčíka sto let.

„Je třeba si uvědomit, že tady ve Vlčnově byly za jízdou králů v první řadě kroje. Když Joža Uprka v letech kolem roku 1890 obcházel vesnice a rozhodoval se, kde namaluje jízdu králů, tak si právě kvůli nim vybral Vlčnov. Podle etnografa Beneše Uprku přesvědčily právě zdejší kroje, bez nichž by zřejmě jízdy králů nebylo,“ tvrdí Pavelčík vlastnící kroj, který měl poprvé na sobě před více než padesáti lety, když se ženil. „Je to můj ženichovský kroj. U nás bývalo vždycky zvykem, že když se syn nebo dcera rozhodli vstoupit do stavu manželského, rodiče jim nechali ušít kroj, byť by to bylo za poslední peníze,“ naznačuje folkloristický činovník. Kroje podle něj můžou také za to, že vlčnovská jízda králů reprezentovala naši republiku na výstavě EXPO 2000 v německém Hannoveru. „Předcházela tomu událost, kdy rok předtím Společnost jízdy králů zorganizovala přehlídku všech modifikací vlčnovských krojů.

„Při té příležitosti jsme je nechali nafotit a vytvořili jsme kalendář, což neuniklo pozornosti organizátorů EXPA, a tak jsme na tuto věhlasnou výstavu byli pozváni také,“ vzpomíná Pavelčík. Na druhou stranu by se dalo říct i to, že někteří z místních lidí jsou jízdou králů tak trochu „unaveni“. Podle Pavelčíka si řada Vlčnovjanů sice myslí, že by se bez ní obešli, ale jakmile přichází její čas, zvou hosty a chystají se na tuto slavnost tak jako každý rok.

„A když se pak s lidmi o jízdě králů bavíš, zjistíš, že jsou na ni pyšní,“ naznačuje Pavelčík. Všelijaké vzpomínky mu ale vytanou na mysli, když se ohlédne do minulosti. Jsou mezi nimi i ty, kdy jízdu králů socialistický režim degradoval svými omezeními a zákazy. „Jízda nakonec přežila i to, že rodiče říkali: Ne, náš syn na koni jezdit nebude, nebude přeci dělat komunistům blbce a kašpara,“ říká Pavelčík s uspokojením. A kdo se v pozici vedoucího Společnosti jízdy králů stane jeho budoucím nástupcem? Nejspíš nikdo jiný než o devět roků mladší Pavelčíkův zástupce Josef Kužela.